THÔNG BÁO THI SÁT HẠCH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HĐXD ngày 08/10/2022;

Hội kinh tế Xây dựng Việt Nam xin thông báo về việc tổ chức thi sát hạch chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho các cá nhân đề nghị thi sát hạch Lưu ý đối với thí sinh khi đi sát hạch: – Thí sinh vắng mặt coi như không đạt...

Đọc thêm