Tháng: Tháng Chín 2019

Trao đổi về một số quy định tại Nghị định 68/2019/NĐ-CP về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng

(Bài viết chỉ thể hiện ý kiến riêng của người viết và chỉ nhằm mục đích trao đổi, học tập) `        Ngày 14/8/2019 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 68/2019/NĐ-CP (sau đây viết tắt là Nghị định 68) thay thế Nghị định số...

Đọc thêm

Phản hồi gần đây