Month: Tháng Chín 2019

Danh sách các cá nhân được Hội Kinh tế xây dựng Việt Nam cấp chứng chỉ hành nghề đợt 4 ngày 25/12/2018

DANH SÁCH CÁ CÁ NHÂN LÀ HỘI VIÊN CỦA HỘI KINH TẾ XÂY DỰNG VIỆT NAM ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐỢT 4 THI NGÀY 25/12/2018  STT Họ và tên Năm sinh Trình độ chuyên môn Mã sát hạch 1 Nguyễn Văn Quyết 1981 Kỹ sư – vận tải kinh tế đường bộ và thành phố KTE-00049823 2 Phạm Thu Ngân 1986 Kỹ sư Tự động hóa thiết kế cầu đường KTE-00049824 3 Phạm Việt Dũng 1984 Kỹ sư xây dựng thủy lợi- thủy điện KTE-00049825 4 Nguyễn Tuấn Anh 1991 Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công...

Read More

Danh sách các cá nhân được Hội Kinh tế xây dựng Việt Nam cấp chứng chỉ hành nghề đợt 5 ngày 25/01/2019

DANH SÁCH CÁ CÁ NHÂN LÀ HỘI VIÊN CỦA HỘI KINH TẾ XÂY DỰNG VIỆT NAM ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ  ĐỢT 5 THI NGÀY 25/01/2019  Căn cứ kết quả kiểm tra hồ sơ là kết quả sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đã được Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Hội Kinh tế xây dựng Việt Nam tổ chức ngày 25/1/2019, Cục Quản lý hoạt động xây dựng cấp mã số chứng chỉ hành nghề Tư vấn giám sát xây dựng cho 21 cá nhân có kết quả đạt yêu...

Read More

Trao đổi về một số quy định tại Nghị định 68/2019/NĐ-CP về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng

(Bài viết chỉ thể hiện ý kiến riêng của người viết và chỉ nhằm mục đích trao đổi, học tập) `        Ngày 14/8/2019 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 68/2019/NĐ-CP (sau đây viết tắt là Nghị định 68) thay thế Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng (sau đây viết tắt là Nghị định 32). Nghiên cứu Nghị định 68 cho thấy ngoài một số quy định mới, cập nhật, hoàn thiện các quy định tại Nghị định 32 thì Nghị định 68 có một số quy định cần trao đổi, làm rõ thêm như sau: Đối với quy định về “Đối tượng áp dụng”: Nghị định 68 mở rộng thêm đối tượng “dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP)”.  Khoản 5 Điều 132 Luật Xây dựng đã quy định “Chi phí đầu tư xây dựng các dự án sử dụng vốn nhà nước phải được xác định theo quy định về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng”. Điều này được hiểu là quản lý theo “nguồn vốn” và nguồn vốn ở đây chỉ là “vốn nhà nước”. Nghị định 68 đã mở rộng thêm đối tượng quản lý sang cả “dự án” và lưu ý  rằng các dự án PPP ngoài vốn nhà nước (vốn mồi)...

Read More