Trao đổi về việc cấp Chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng

  (Bài viết chỉ phản ánh quan điểm, ý kiến riêng của người viết) Chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng đã được quy định, hướng dẫn cụ thể tại Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 (sau đây viết tắt là Nghị định 100) và...

Đọc thêm