DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC HỘI KINH TẾ XÂY DỰNG VIỆT NAM CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG THEO QUYẾT 46/QĐ-VACE NGÀY 11 THÁNG 08 NĂM 2023

Căn cứ kết quả kiểm tra hồ sơ là kết quả sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đã được Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Hội Kinh tế Xây dựng Việt Nam, Cục Quản lý hoạt động xây dựng cấp mã số chứng chỉ hành nghề xây dựng cho 67 cá nhân đủ điều kiện hoạt động các lĩnh vực Định giá xây dựng và Quản lý dự án xây dựng có kết quả đạt yêu cầu như sau:

Danh sách các cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề Định giá xây dựng và Quản lý dự án
(Kèm theo Quyết định số 46/QĐ-VACE ngày 11/08/ 2023 của Ban Thường vụ Hội Kinh tế xây dựng Việt Nam)

Số TTSố chứng chỉHọ và tênNgày sinhSố CMND/ TCCLĩnh vực cấpHạng
1KTE-00130101Nghiêm Xuân Tài22/04/1987038087034699Định giá xây dựngII
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
2KTE-00096155Bùi Thanh Hòa01/01/1985080085005706Định giá xây dựngIII
3KTE-00172177Nguyễn Chí Linh09/08/1981079081027551Định giá xây dựngII
4KTE-00135669Tống Thị Trang21/08/1996036196017994Định giá xây dựngIII
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thônIII
5KTE-00076078Nguyễn Duy Ngọc19/08/1991027091010739Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
6KTE-00104979Lê Toàn Thắng08/06/1968001068011400Định giá xây dựngII
7KTE-00172178Đào Dương Phúc20/02/1987031087020882Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thôngII
8KTE-00171571Nguyễn Văn Tuệ26/08/1995033095012178Định giá xây dựngIII
9KTE-00172179Phạm Văn Huỳnh22/06/1996034096016502Định giá xây dựngIII
10KTE-00171598Nguyễn Văn Hiếu23/05/1986040086009464Định giá xây dựngIII
11KTE-00172180Chu Văn Tiệp10/12/1978024078000047Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
12KTE-00137155Nguyễn Văn Chính29/05/1996019096008811Định giá xây dựngIII
13KTE-00172181Phạm Thị Thủy15/01/1981033181012188Định giá xây dựngIII
14KTE-00171670Lê Minh Thông28/07/1994044094000901Định giá xây dựngIII
15KTE-00158250Vũ Đình Sang05/02/1986030086003692Định giá xây dựngII
16KTE-00027445Bùi Thế Mạnh06/11/1971036071009984Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
17KTE-00172182Võ Thanh Cường09/11/1969052069008787Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
18KTE-00172183Hoàng Đức Thanh04/01/1978019078000046Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
19KTE-00172184Trần Trung Đức26/07/1993042093011388Định giá xây dựngIII
20KTE-00172185Đỗ Xuân Nên14/06/1981001081002048Định giá xây dựngII
21KTE-00030143Trần Thái Yên01/02/1968002068004348Định giá xây dựngII
22KTE-00172186Nguyễn Nghĩa Hưng16/09/1981001081001781Định giá xây dựngIII
23KTE-00058016Đặng Đình Nam29/06/1982036082010218Định giá xây dựngII
24KTE-00114646Trần Thanh Bình18/07/1995025095007629Định giá xây dựngIII
25KTE-00024808Nguyễn Văn Thọ02/10/1982034082001971Định giá xây dựngII
26KTE-00172187Đỗ Huy Hoàng01/02/1991036091000656Định giá xây dựngIII
27KTE-00172188Vũ Thị Quỳnh13/01/1996036196006866Định giá xây dựngIII
28KTE-00028819Trần Trung Hiếu26/02/1992092092005669Định giá xây dựngII
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thôngII
29KTE-00165621Trần Văn Phước12/06/1957089057000127Định giá xây dựngIII
30KTE-00076648Nguyễn Viết Dũng09/09/1986001086013980Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
31KTE-00172189Nông Ngọc Nhất21/04/1992020092007912Định giá xây dựngIII
32KTE-00172190Vũ Thị Kim Oanh11/06/1994038194020805Định giá xây dựngIII
33KTE-00172191Nguyễn Khắc Tuấn01/12/1994026094005446Định giá xây dựngIII
34KTE-00024843Nguyễn Tùng Lâm21/10/1967001067005703Định giá xây dựngII
35KTE-00172192Tạ Văn Huy21/03/1971037071002406Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
36KTE-00036171Nguyễn Hữu Tú27/08/1985001085001283Định giá xây dựngII
37KTE-00172193Nguyễn Xuân Trường08/12/1987025087013637Định giá xây dựngIII
38KTE-00077398Lê Thế Sỹ25/10/1972019072014680Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
39KTE-00171373Nguyễn Hoàng Linh10/10/1994038094006821Định giá xây dựngIII
40KTE-00122070Ngô Đại Hải18/02/1993031093011182Định giá xây dựngIII
41KTE-00172194Mai Thanh Hưng05/07/1990040090017396Định giá xây dựngIII
42KTE-00172195Nguyễn Hồng Phong15/06/1986042086016416Định giá xây dựngIII
43KTE-00114465Nguyễn Ngọc Hoàng26/07/1995042095017674Định giá xây dựngIII
44KTE-00022285Đinh Quốc Việt07/11/1982037082001479Định giá xây dựngII
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thôngII
45KTE-00172196Bùi Đức Thịnh10/01/1971017071006260Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
46KTE-00037843Nguyễn Trường Giang11/12/1980083080000088Định giá xây dựngII
47KTE-00108457Nguyễn Vĩnh Lộc10/10/1985056085008193Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
48KTE-00150181Phạm Mạnh Cường23/02/1989042089007373Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
49KTE-00084470Đào Văn Du21/08/1979079079022311Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
50KTE-00172197Vũ Văn Hon24/05/1981025081000493Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
51KTE-00147974Nguyễn Chí Kiên11/01/1976001076086905Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
52KTE-00096591Nguyễn Đăng Khoa01/01/1985082085014826Định giá xây dựngII
53KTE-00170954Lê Phú Lộc15/05/1985049085019560Định giá xây dựngIII
54KTE-00131769Ngô Tấn Trình18/08/1984048084004810Định giá xây dựngIII
55KTE-00172198Nguyễn Hạ Vy05/09/1996056196000494Định giá xây dựngIII
56KTE-00161061Lê Thị Lệ Thu20/11/1990221213896Định giá xây dựngIII
57KTE-00062451Nguyễn Ngọc Hùng06/05/1979035079002974Định giá xây dựngIII
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thôngIII
58KTE-00172199Hoàng Ngọc Mai18/12/1997035197004654Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
59KTE-00172200Đoàn Thị Kim Tuyên02/02/1995066195020354Định giá xây dựngIII
60KTE-00172201Đặng Xuân Toàn21/11/1973030073002824Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
61KTE-00028814Mai Hùng Bảo06/12/1988331537482Định giá xây dựngII
62KTE-00157321Đặng Danh Tuấn11/09/1987040087036040Định giá xây dựngII
63KTE-00113251Bùi Hải Linh13/02/1993034093008362Định giá xây dựngIII
64KTE-00172202Đặng Kim Cúc23/09/1997035197006811Định giá xây dựngIII
65KTE-00172203Cao Đắc Thạch15/08/1996026096011013Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
66KTE-00125876Nguyễn Quang Trung22/04/1991025091001440Định giá xây dựngIII
67KTE-00125641Lê Thị Thanh Nga11/02/1991033191012208Định giá xây dựngII
(Danh sách này có 67 người)

Hội Kinh tế Xây Dựng Việt Nam tổ chức liên tục các kỳ thi sát hạch chứng chỉ hành nghề Định giá, Quản lý dự án hàng tháng cho các cá nhân đủ điều kiện năng lực dự thi theo đúng quy định của Bộ Xây Dựng ban hành.

Các hội viên tham gia Hội Kinh tế Xây dựng Việt Nam luôn được hội quan tâm nhiều quyền lợi:

+ Được phổ biến, cập nhật các quy định mới của pháp luật về đầu tư xây dựng;

+ Tham gia các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ;

+ Được tham gia các buổi hội thảo chuyên môn, chuyên đề;

+ Được bảo vệ quyền lợi của hội viên;

+ Được cấp chứng chỉ hành nghề theo quy đúng quy định của pháp luật,

Quy trình làm hồ sơ cấp Chứng chỉ cho hội viên nhanh gọn, thủ tục đơn giản, đúng hẹn, không đi lại nhiều lần. Mời các tổ chức và cá nhân đăng ký trở thành thành viên của Hội, nộp hồ sơ và thi sát hạch chứng chỉ hành nghề.

Liên hệ: Hội kinh tế xây dựng Việt Nam.

Địa chỉ: Số 20 Thể Giao, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội