Danh sách các cá nhân được Hội Kinh tế xây dựng Việt Nam cấp chứng chỉ hành nghề đợt 5

Danh sách các cá nhân là hội viên được cấp chứng chỉ hành nghề đợt 5 (thi ngày 25/01/2019) STT Họ và tên Năm sinh Trình độ chuyên môn Mã số chứng chỉ hành nghề 1 Nguyễn Ngọc Duy 16/10/1990 Thạc sỹ  kinh tế Xây dựng...

Đọc thêm