Danh sách các cá nhân được Hội Kinh tế xây dựng Việt Nam cấp chứng chỉ hành nghề đợt 5

Danh sách các cá nhân là hội viên được cấp chứng chỉ hành nghề đợt 5 (thi ngày 25/01/2019) STT Họ và tên Năm sinh Trình độ chuyên môn Mã số chứng chỉ hành nghề 1 Nguyễn Ngọc Duy 16/10/1990 Thạc sỹ  kinh tế Xây dựng KTE-00051438 2 Nguyễn Hữu Phú 20/09/1984 Kỹ sư xây dựng KTE-00051439 3 Tạ Thị Trang 03/09/1990 Kỹ sư kinh tế xây dựng KTE-00051440 4 Nguyễn Thị Nga 21/10/1990 Kỹ sư kinh tế xây dựng KTE-00051441 5 Nguyễn Đức Minh 12/03/1982 Kỹ sư Cảng & Đường thủy KTE-00051442 6 Trịnh Thị Thảo 17/11/1992 Kinh tế xây dựng KTE-00051443 7 Đào Phú Nhất 03/08/1981 Thạc sỹ kỹ thuật xây dựng công trình giao thông KTE-00051444 8 Đàm Văn Quý 16/07/1981 Kỹ sư Công trình thuỷ lợi KTE-00051445 9 Lê Trung Kiên 07/02/1984 Kỹ sư xây dựng KTE-00051446 10 Tạ Thị Minh Tuyết 14/08/1991 Kĩ sư Kinh tế Xây dựng KTE-00051447 11 Trần Đăng Dũng 09/07/1991 Kỹ sư  kỹ thuật  công trình xây dựng KTE-00051448 12 Ngô Xuân Chính 11/12/1981 Kỹ sư công trình giao thông công chính KTE-00051449 13 Hà Thị Vân Anh 07/04/1993 Kỹ sư Kinh tế Xây dựng KTE-00051450 14 Nguyễn Xuân Bảy 29/03/1979 Kỹ sư công trình Thủy Lợi KTE-00051451 15 Đinh Thị Thúy Hồng 04/08/1985 Kỹ sư kỹ thuật tài nguyên nước KTE-00051452 16 Lương Hồng Kỳ 29/11/1988 Kỹ sư kỹ...

Read More