Tác giả: nguyentheanh

Cá nhân có bằng Cử nhân kinh tế thì có được cấp chứng chỉ Quản lý dự án không?

Cá nhân có bằng Cử nhân kinh tế thì có được cấp chứng chỉ Quản lý dự án không? Trả lời: Theo quy định tại khoản 5 Điều 2 Thông tư số 08/2018/TT-BXD thì Chuyên môn phù hợp khi xét cấp chứng chỉ hành nghề QLDA xây dựng là: “5. Chuyên môn được đào tạo thuộc một trong các chuyên ngành: xây dựng công trình, kiến trúc, kinh tế xây dựng, chuyên ngành kỹ thuật khác có liên quan đến loại dự án, công trình đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.“   Như vậy bằng Cử nhân kinh...

Read More

Bằng Quản lý xây dựng thì có được cấp chứng chỉ hành nghề Quản lý dự án không?

Bằng Quản lý xây dựng thì có được cấp chứng chỉ hành nghề Quản lý dự án không? Tôi thấy một số người nói là bằng Quản lý xây dựng thì không được xét cấp chứng chỉ hành nghề Quản lý dự án. Điều này có đúng không? Trả lời: Theo quy định tại khoản 5 Điều 2 Thông tư số 08/2018/TT-BXD thì Chuyên môn phù hợp khi xét cấp chứng chỉ hành nghề QLDA xây dựng là “5. Chuyên môn được đào tạo thuộc một trong các chuyên ngành: xây dựng công trình, kiến trúc, kinh tế xây dựng, chuyên ngành kỹ thuật khác có liên quan đến loại dự án, công trình đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.”   Như vậy bằng Quản lý xây dựng thuộc “chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến dự án, đến xây dựng công trình”, được xét cấp chứng chỉ Quản lý dự án đầu tư xây dựng. Theo quy đinh tại Nghị định số 100/2018/NĐ-CP của Chính phủ: “Điều 45. Điều kiện chung để được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề khi đáp ứng các điều kiện sau: 1. Có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật; có giấy phép cư trú hoặc giấy phép lao động tại Việt Nam đối...

Read More

Hướng dẫn thi chứng chỉ hành nghề xây dựng và ôn thi sát hạch theo phần mềm Bộ Xây dựng

Hướng dẫn thi chứng chỉ hành nghề xây dựng và ôn thi sát hạch theo phần mềm Bộ Xây dựng Trong video dưới đây Giảng viên Nguyễn Thế Anh (Tổng Thư ký Hội Kinh tế xây dựng Việt Nam hướng dẫn các hội viên làm bài thi chứng chỉ hành nghề xây dựng và ôn thi sát hạch theo phần mềm Bộ Xây dựng. Video giúp các bạn thi Chứng chỉ hành nghề xây dựng Hạng I ở Bộ Xây dựng, Cục công tác phía Nam Bộ Xây dựng. Các Hội viên thi chứng chỉ hành nghề Hạng II, Hạng III ở các Hội, Hiệp hội và các Sở thì video này cũng đều có ích. Trình tự: Bạn đăng nhập vào trang https:/cchnxaydung.gov.vn. Tài khoản đăng nhập và mật khẩu do hội đồng thi cấp cho bạn. Bạn thực hiện làm bài thi. Lần lượt từng bài nếu bạn đăng ký thi chứng chỉ hành nghề của nhiều lĩnh vực. Sau khi xong bài thi, sẽ biết ngay kết quả, hội đồng thi sẽ in phiếu thi để bạn ký. Để việc thi cử diễn ra thuận lợi và tốt đẹp hãy chuẩn bị trước, ôn thi trước và xem kỹ video hướng dẫn này. Làm theo chỉ dẫn thì Kỳ thi chứng chỉ hành nghề xây dựng của bạn sẽ thành công tốt đẹp thôi. – Tài...

Read More

ASPE VACE và INNO buổi làm việc về ứng dụng 𝗕𝗜𝗠 𝘁𝗿𝗼𝗻𝗴 công tác quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng

Ngày 12/6/2019, với sự kết nối của Hội Kinh tế xây dựng Việt Nam, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam của Hội Kỹ sư định giá nhà nghề Hoa Kỳ. Công ty Cổ phần INNO đã tiếp đón đoàn công tác của Ban chỉ đạo BIM – Bộ Xây dựng và các Chuyên gia cao cấp thuộc Hội Kỹ sư định giá nhà nghề Hoa kỳ (ASPE), Hội Kinh tế xây dựng Việt Nam (VACE) tới thăm và làm việc tại Văn phòng Công ty. Hai bên đã trao đổi các kinh nghiệm về...

Read More