Giới thiệu Hội Kinh tế xây dựng Việt Nam

1. Tên gọi, biểu tượng

Logo Hội Kinh tế xây dựng Việt Nam

Logo Hội Kinh tế xây dựng Việt Nam

 1. Tên tiếng Việt: Hội Kinh tế xây dựng Việt Nam.
 2. Tên tiếng Anh: Vietnam Association of Construction Economics.
 3. Tên viết tắt tiếng Anh: VACE.
 4. Biểu tượng (logo):

 Biểu tượng này được đăng ký bản quyền theo quy định của pháp luật.

 2. Tôn chỉ, mục đích

 1. Hội Kinh tế xây dựng Việt Nam (sau đây gọi tắt là Hội) là tổ chức xã hội – nghề nghiệp tự nguyện của những tổ chức, cá nhân (gọi tắt là hội viên) hoạt động trong lĩnh vực kinh tế đầu tư và xây dựng (đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu, tư vấn, quản lý và nghiệp vụ), trong phạm vi toàn quốc.
 2. Mục đích của Hội là tập hợp lực lượng cán bộ khoa học, cán bộ quản lý, tư vấn, nghiệp vụ về kinh tế đầu tư và xây dựng; bồi dưỡng khuyến khích hội viên trau dồi, nâng cao kiến thức, trình độ nghề nghiệp, trao đổi thông tin và các thành tựu khoa học tiến bộ trong các lĩnh vực nói trên, khai thác tài năng, trí tuệ và năng lực nghiệp vụ chuyên sâu của hội viên để thực hiện chức năng: Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, nghiên cứu, tư vấn, phản biện, giám định xã hội, nghiệp vụ về kinh tế trong đầu tư và xây dựng nhằm góp phần thúc đẩy ngành xây dựng Việt Nam phát triển theo đường lối chiến lược của Đảng và Nhà nước phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, từng bước hội nhập với các nước trong khu vực và thế giới.

3. Địa vị pháp lý, trụ sở

 1. Hội có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng; hoạt động theo quy định pháp luật Việt Nam và Điều lệ Hội được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Hội có cơ quan ngôn luận (báo, tạp chí, ấn phẩm), trang thông tin điện tử riêng được thành lập và hoạt động theo quy định pháp luật Việt Nam và Điều lệ Hội được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
 2. Trụ sở của Hội đặt tại số 20 Thể Giao, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
 3. Website: vace.vn
 4. Email: Liên lạc với hội qua được email, thời điểm hiện tại bạn email về địa chỉ theanh@gxd.vn (Tổng thư ký Hội, chánh Văn phòng Nguyễn Thế Anh), dinhmanhhung@gmail.com (Phó Chánh Văn phòng Đinh Mạnh Hùng)

4. Phạm vi, lĩnh vực hoạt động

 1. Hội Kinh tế xây dựng Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực kinh tế đầu tư và xây dựng trên phạm vi cả nước.
 2. Hội chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ và các Bộ, ngành khác có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội (trong đó Bộ Xây dựng quản lý lĩnh vực hoạt động chính của Hội) theo quy định của pháp luật.

Trích điều lệ Hội Kinh tế xây dựng Việt Nam được Bộ Nội vụ phê duyệt.

5. Một số thông tin thêm

Hội Kinh tế xây dụng Việt nam thành lập theo Quyết định số 57/2004/QĐ-BNV ngày 30/08/2004 của Bộ Nội vụ với 500 Hội viên, đến Đại hội 5 (2017- 2021) Hội có tổng số khoảng 4.500 Hội viên.