Tháng: Tháng Mười 2021

Danh sách các cá nhân được Hội Kinh tế xây dựng Việt Nam cấp chứng chỉ hành nghề (Đợt 28) thi tháng 07/2021

Căn cứ kết quả kiểm tra hồ sơ và kết quả sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đã được Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Hội Kinh tế xây dựng Việt Nam tổ chức  (Đợt 28) thi tháng 07/2021, Ngày Cục Quản...

Đọc thêm

Phản hồi gần đây