Tháng: Tháng Mười Hai 2021

Danh sách các cá nhân được Hội Kinh tế Xây dựng Việt Nam cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng theo quyết định số 160/QĐ-HKTXDVN ngày 06 tháng 12 năm 2021

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC HỘI KINH TẾ XÂY DỰNG VIỆT NAM CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 160/QĐ-HKTXDVN NGÀY 06 THÁNG 12 NĂM 2021 Căn cứ kết quả kiểm tra hồ sơ là kết quả sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đã...

Đọc thêm

Phản hồi gần đây