Trao đổi về một số quy định liên quan đến định mức xây dựng tại nghị định 10/2021/nđ-cp

(Bài viết chỉ là ý kiến riêng với mong muốn được trao đổi, học tập)           Định mức xây dựng đã được quy định tại Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, sửa đổi, bổ sung tại Luật số...

Đọc thêm