Month: Tháng Tám 2018

Hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng 

Hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng  1. Thủ tục cấp / cấp lại (trường hợp chứng chỉ hành nghề hết hạn sử dụng) / cấp chuyển đổi / điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề. a) Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo mẫu tại Phụ lục số 01 của Thông tư 17/2016/TT-BXD kèm theo 02 ảnh màu cỡ 4×6 có nền màu trắng. => Bạn tải file đính kèm, khai thông tin và ký vào nhé. b) Tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính của các văn bằng, chứng chỉ về chuyên môndo cơ sở đào tạo hợp pháp cấp (trừ trường hợp cấp lại do chứng chỉ hành nghề hết hạn sử dụng); => Bạn scan bằng Đại học hoặc chụp ảnh ngay ngắn nhé. c) Tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính của Bản khai kinh nghiệm có xác nhận về nơi làm việc của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp theo mẫu tại phụ lục số 02 Thông tư số 17/2016/TT-BXD (trừ trường hợp cấp lại do chứng chỉ hành nghề hết hạn sử dụng); => Bạn tải file đính kèm, khai thông tin vào, xin xác nhận và scan nhé. d) Tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính của các hợp đồng hoạt động xây dựng mà cá nhân đã tham gia thực hiện các công việc hoặc...

Read More

Về Chứng chỉ hành nghề do Hội Kinh tế xây dựng cấp

– Theo Điểm b, Khoản 2, Điều 149 Luật Xây dựng: Tổ chức xã hội – nghề nghiệp có đủ điều kiện theo quy định của Chính phủ có thẩm quyền sát hạch, cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng các hạng II, III (Hiện tại chứng chỉ hành nghề có 3 hạng, Hạng I thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng cấp). – Theo Điểm c, Khoản 5, Điều 44. Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Nghị định số 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý dự án:  c) Tổ chức xã hội –...

Read More

Địa vị pháp lý, trụ sở Hội Kinh tế xây dựng Việt Nam

Theo Điều 3. Địa vị pháp lý, trụ sở của điều lệ Hội Kinh tế xây dựng Việt Nam được phê duyệt theo Quyết định số 2588/QĐ-BNV ngày 25 tháng 09 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Hội có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng; hoạt động theo quy định pháp luật Việt Nam và Điều lệ Hội được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Hội có cơ quan ngôn luận (báo, tạp chí, ấn phẩm), trang thông tin điện tử riêng được thành lập và hoạt động theo quy định pháp luật Việt Nam và Điều lệ Hội được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Trụ sở của Hội đặt tại số 20 Thể Giao, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Website: http://vace.vn Email: theanh@gxd.vn (tạm thời, liên hệ với Mr Nguyễn Thế Anh Tổng thư ký Hội Kinh tế xây dựng Việt Nam) Ngoài ra, do nhu cầu hoạt động và phát triển, Hội có Văn phòng đặt tại số 124a, Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà...

Read More

Tôn chỉ, mục đích hoạt động của Hội Kinh tế xây dựng Việt Nam

Tôn chỉ, mục đích hoạt động của Hội Kinh tế xây dựng Việt Nam  Điều 2. Tôn chỉ, mục đích của điều lệ Hội Kinh tế xây dựng Việt Nam được phê duyệt theo Quyết định số 2588/QĐ-BNV ngày 25 tháng 09 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Hội Kinh tế xây dựng Việt Nam (sau đây gọi tắt là Hội) là tổ chức xã hội – nghề nghiệp tự nguyện của những tổ chức, cá nhân (gọi tắt là hội viên) hoạt động trong lĩnh vực kinh tế đầu tư và xây dựng (đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu, tư vấn, quản lý và nghiệp vụ), trong phạm vi toàn quốc. Mục đích của Hội là tập hợp lực lượng cán bộ khoa học, cán bộ quản lý, tư vấn, nghiệp vụ về kinh tế đầu tư và xây dựng; bồi dưỡng khuyến khích hội viên trau dồi, nâng cao kiến thức, trình độ nghề nghiệp, trao đổi thông tin và các thành tựu khoa học tiến bộ trong các lĩnh vực nói trên, khai thác tài năng, trí tuệ và năng lực nghiệp vụ chuyên sâu của hội viên để thực hiện chức năng: Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, nghiên cứu, tư vấn, phản biện, giám định xã hội, nghiệp vụ về kinh tế trong đầu tư và xây dựng nhằm góp phần thúc...

Read More
  • 1
  • 2