Hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng 

1. Thủ tục cấp / cấp lại (trường hợp chứng chỉ hành nghề hết hạn sử dụng) / cấp chuyển đổi / điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề.

a) Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo mẫu tại Phụ lục số 01 của Thông tư 17/2016/TT-BXD kèm theo 02 ảnh màu cỡ 4×6 có nền màu trắng.
=> Bạn tải file đính kèm, khai thông tin và ký vào nhé.

b) Tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính của các văn bằng, chứng chỉ về chuyên môndo cơ sở đào tạo hợp pháp cấp (trừ trường hợp cấp lại do chứng chỉ hành nghề hết hạn sử dụng);
=> Bạn scan bằng Đại học hoặc chụp ảnh ngay ngắn nhé.

c) Tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính của Bản khai kinh nghiệm có xác nhận về nơi làm việc của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp theo mẫu tại phụ lục số 02 Thông tư số 17/2016/TT-BXD (trừ trường hợp cấp lại do chứng chỉ hành nghề hết hạn sử dụng);
=> Bạn tải file đính kèm, khai thông tin vào, xin xác nhận và scan nhé.

d) Tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính của các hợp đồng hoạt động xây dựng mà cá nhân đã tham gia thực hiện các công việc hoặc văn bản phân công công việc (giao nhiệm vụ) của cơ quan, tổ chức cho cá nhân liên quan đến nội dung kê khai (trừ trường hợp cấp lại do chứng chỉ hành nghề hết hạn sử dụng);
=> Bạn sưu tầm các hợp đồng mà bạn đã thực hiện và scan thành file nhé.

e) Chứng chỉ cũ đối với trường hợp điều chỉnh, bổ sung nội dung hành nghề hoặc chứng chỉ hành nghề hết hạn sử dụng;

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ. => Bạn cho vào 1 túi clear bag nhé.

Bạn nộp hồ sơ tại Văn phòng Hội số 20 Thể Giao, Viện Kinh tế xây dựng (gặp Mr Đinh Mạnh Hùng, email: dinhmanhhung@gmail.com) hoặc tại 124 Nguyễn Ngọc Nại, Công ty CP Giá Xây Dựng (gặp Mr Nguyễn Thế Anh, email: theanh@gxd.vn) để đăng ký cấp mọi loại chứng chỉ hành nghề, đảm bảo đúng quy định của pháp luật nhé.