DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC HỘI KINH TẾ XÂY DỰNG VIỆT NAM CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG THEO QUYẾT 42/QĐ-VACE NGÀY 14 THÁNG 07 NĂM 2023

Căn cứ kết quả kiểm tra hồ sơ là kết quả sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đã được Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Hội Kinh tế Xây dựng Việt Nam, Cục Quản lý hoạt động xây dựng cấp mã số chứng chỉ hành nghề xây dựng cho 46 cá nhân đủ điều kiện hoạt động các lĩnh vực Định giá xây dựng và Quản lý dự án xây dựng có kết quả đạt yêu cầu như sau:

Danh sách các cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

(Kèm theo Quyết định số 42/QĐ-VACE ngày 14 tháng 7 năm 2023 của 

Ban Thường vụ Hội Kinh tế xây dựng Việt Nam)

Số TTSố chứng chỉHọ và tênNgày sinhSố CMND/ TCCLĩnh vực cấpHạng
1KTE-00170315Vũ Thiện Quang13/07/1997079097008528Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
2KTE-00170401Nguyễn Huy Tuấn06/07/1987042087017019Định giá xây dựngIII
3KTE-00170402Phạm Thị Tươi01/03/1986250627449Định giá xây dựngIII
4KTE-00169819Dương Minh Long03/04/1978079078023607Định giá xây dựngII
5KTE-00170403Châu Nguyễn Yến Nhung15/09/1995083195007905Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
6KTE-00169821Nguyễn Hữu Hải11/04/1978046078013556Định giá xây dựngIII
7KTE-00028823Bùi Đình Dương22/11/1973030073010540Định giá xây dựngII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thôngII
8KTE-00169888Nguyễn Trung Tín29/07/1990079090009447Định giá xây dựngIII
9KTE-00169713Phạm Ngọc Lưu23/10/1990064090015554Định giá xây dựngIII
10KTE-00027377Trần Anh Tuấn18/05/1977017077000283Định giá xây dựngII
11KTE-00170404Huỳnh Ân Tứ13/10/1994052094012636Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
12KTE-00147337Huỳnh Ngọc Khang29/08/1980079080032684Định giá xây dựngII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
13KTE-00169919Trần Ngọc Hải12/03/1983077083008395Định giá xây dựngII
14KTE-00169920Võ Minh Tiến20/10/1984051084009603Định giá xây dựngII
15KTE-00169820Nguyễn Đăng Phong04/06/1982080081000290Định giá xây dựngII
16KTE-00133212Bùi Thức Hoàng22/12/1984042084008513Định giá xây dựngII
17KTE-00034301Tống Văn Trường02/05/1987037087010061Định giá xây dựngII
18KTE-00170405Nguyễn Thị Hiền04/05/1995044195005405Định giá xây dựngIII
19KTE-00169891Lê Phan Bảo Huy01/01/1997089097004326Định giá xây dựngIII
20KTE-00170406Lý Hữu Thanh21/07/1997049097009035Định giá xây dựngIII
21KTE-00095353Nguyễn Tuấn Anh02/12/1982033082001943Định giá xây dựngIII
22KTE-00170407Huỳnh Tấn Đạt16/10/1987075087002068Định giá xây dựngIII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
23KTE-00170408Huỳnh Thị Ngọc Điệp27/07/1990083190011227Định giá xây dựngIII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
24KTE-00158295Nguyễn Xuyên04/11/1987051087000114Định giá xây dựngII
25KTE-00145217Trần Văn Lưu14/01/1986045086000774Định giá xây dựngII
26KTE-00170409Nguyễn Thị Kim Thủy10/09/1990049190020626Định giá xây dựngII
27KTE-00170410Mai Tiến Hải18/07/1989079089012579Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
28KTE-00165585Dương Hồ Vũ01/05/1974093074000170Định giá xây dựngIII
29KTE-00170411Lê Thị Xuân Phương26/09/1989033189002434Định giá xây dựngII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
30KTE-00121781Nguyễn Anh Đức11/10/1979183159150Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
31KTE-00023781Nguyễn Mạnh Cường04/11/1990001090030734Định giá xây dựngIII
32KTE-00154781Vũ Ngọc Sơn28/10/1994033094000491Định giá xây dựngII
33KTE-00170412Bùi Quý Hồng Công26/01/1991001091023037Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thôngII
34KTE-00155404Phạm Phương Ly28/05/1996001196012776Định giá xây dựngIII
35KTE-00170413Phạm Văn Tùng17/12/1972027072037040Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
36KTE-00142544Tô Thị Hạnh19/04/1980017180000248Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
37KTE-00169869Phan Văn Phú18/11/1994184114199Định giá xây dựngIII
38KTE-00099705Dương Đức Hiểu09/11/1984001084038859Định giá xây dựngII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thôngII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thônII
39KTE-00029205Trần Đình Chung10/12/1989033089014955Định giá xây dựngIII
40KTE-00029161Hoàng Hiếu Nghĩa05/07/1982031082000393Định giá xây dựngII
41KTE-00170414Giáp Thị Hồng Ngân23/01/1974024174000257Định giá xây dựngIII
42KTE-00114800Nguyễn Xuân Dũng08/11/1977025077000587Định giá xây dựngIII
43KTE-00028812Lê Minh Trường28/11/1975361692596Định giá xây dựngII
44KTE-00170415Đỗ Thị Thu Thủy24/09/1991037191003499Định giá xây dựngIII
45KTE-00170416Nguyễn Thị Ngọc Ánh21/04/1991040191021270Định giá xây dựngIII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
46KTE-00149642Nguyễn Tùng Cương15/12/1991086091008939Định giá xây dựngII
(Danh sách này có 46 người)

Hội Kinh tế Xây Dựng Việt Nam tổ chức liên tục các kỳ thi sát hạch chứng chỉ hành nghề Định giá, Quản lý dự án hàng tháng cho các cá nhân đủ điều kiện năng lực dự thi theo đúng quy định của Bộ Xây Dựng ban hành.

Các hội viên tham gia Hội Kinh tế Xây dựng Việt Nam luôn được hội quan tâm nhiều quyền lợi:

+ Được phổ biến, cập nhật các quy định mới của pháp luật về đầu tư xây dựng;

+ Tham gia các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ;

+ Được tham gia các buổi hội thảo chuyên môn, chuyên đề;

+ Được bảo vệ quyền lợi của hội viên;

+ Được cấp chứng chỉ hành nghề theo quy đúng quy định của pháp luật,

Quy trình làm hồ sơ cấp Chứng chỉ cho hội viên nhanh gọn, thủ tục đơn giản, đúng hẹn, không đi lại nhiều lần. Mời các tổ chức và cá nhân đăng ký trở thành thành viên của Hội, nộp hồ sơ và thi sát hạch chứng chỉ hành nghề.

Liên hệ: Hội kinh tế xây dựng Việt Nam.

Địa chỉ: Số 20 Thể Giao, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội