Danh sách các cá nhân là hội viên được cấp chứng chỉ hành nghề đợt 5 (thi ngày 25/01/2019)

STT Họ và tên Năm sinh Trình độ chuyên môn Mã số chứng chỉ hành nghề
1 Nguyễn Ngọc Duy 16/10/1990 Thạc sỹ  kinh tế Xây dựng KTE-00051438
2 Nguyễn Hữu Phú 20/09/1984 Kỹ sư xây dựng KTE-00051439
3 Tạ Thị Trang 03/09/1990 Kỹ sư kinh tế xây dựng KTE-00051440
4 Nguyễn Thị Nga 21/10/1990 Kỹ sư kinh tế xây dựng KTE-00051441
5 Nguyễn Đức Minh 12/03/1982 Kỹ sư Cảng & Đường thủy KTE-00051442
6 Trịnh Thị Thảo 17/11/1992 Kinh tế xây dựng KTE-00051443
7 Đào Phú Nhất 03/08/1981 Thạc sỹ kỹ thuật xây dựng công trình giao thông KTE-00051444
8 Đàm Văn Quý 16/07/1981 Kỹ sư Công trình thuỷ lợi KTE-00051445
9 Lê Trung Kiên 07/02/1984 Kỹ sư xây dựng KTE-00051446
10 Tạ Thị Minh Tuyết 14/08/1991 Kĩ sư Kinh tế Xây dựng KTE-00051447
11 Trần Đăng Dũng 09/07/1991 Kỹ sư  kỹ thuật  công trình xây dựng KTE-00051448
12 Ngô Xuân Chính 11/12/1981 Kỹ sư công trình giao thông công chính KTE-00051449
13 Hà Thị Vân Anh 07/04/1993 Kỹ sư Kinh tế Xây dựng KTE-00051450
14 Nguyễn Xuân Bảy 29/03/1979 Kỹ sư công trình Thủy Lợi KTE-00051451
15 Đinh Thị Thúy Hồng 04/08/1985 Kỹ sư kỹ thuật tài nguyên nước KTE-00051452
16 Lương Hồng Kỳ 29/11/1988 Kỹ sư kỹ thuật hạ tầng đô thị KTE-00051453
17 Nguyễn Bá Minh 07/04/1978 Kinh tế xây dựng KTE-00051454
18 Nguyễn Văn Phúc 25/10/1989 Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông KTE-00051455
19 Nguyễn Sơn Lâm 30/12/1979 Kỹ sư thủy lợi KTE-00051456
20 Đoàn Văn Bôn 25/10/1981 Kinh tế xây dựng KTE-00051457
21 Nguyễn Văn Toán 13/08/1989 Kinh tế xây dựng KTE-00051458

Hội Kinh tế Xây Dựng Việt Nam tổ chức liên tục các kỳ thi sát hạch chứng chỉ hành nghề Định giá, Quản lý dự án hàng tháng cho các cá nhân đủ điều kiện năng lực dự thi theo đúng quy định của Bộ Xây Dựng ban hành.

Các hội viên tham gia Hội Kinh tế Xây dựng Việt Nam luôn được hội quan tâm nhiều quyền lợi:

+ Được phổ biến, cập nhật các quy định mới của pháp luật về đầu tư xây dựng;

+ Tham gia các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ;

+ Được tham gia các buổi hội thảo chuyên môn, chuyên đề;

+ Được bảo vệ quyền lợi của hội viên;

+ Được cấp chứng chỉ hành nghề theo quy đúng quy định của pháp luật,

Quy trình làm hồ sơ cấp Chứng chỉ cho hội viên nhanh gọn, thủ tục đơn giản, đúng hẹn, không đi lại nhiều lần. Mời các tổ chức và cá nhân đăng ký trở thành thành viên của Hội, nộp hồ sơ và thi sát hạch chứng chỉ hành nghề.

Liên hệ: Hội kinh tế xây dựng Việt Nam.

Địa chỉ: Số 20 Thể Giao, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội