DANH SÁCH CÁ CÁ NHÂN LÀ HỘI VIÊN CỦA HỘI KINH TẾ XÂY DỰNG VIỆT NAM ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ  THI NGÀY 08/05/2019 

Căn cứ kết quả kiểm tra hồ sơ là kết quả sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đã được Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Hội Kinh tế xây dựng Việt Nam tổ chức ngày 18/05/2019, Cục Quản lý hoạt động xây dựng cấp mã số chứng chỉ hành nghề Tư vấn giám sát xây dựng cho 27 cá nhân có kết quả đạt yêu cầu như sau:

STT Họ và tên Ngày sinh Trình độ chuyên môn Số chứng chỉ
1 Lê Việt Dũng 1976 Cử nhân kinh tế Tài chính – Tín dụng KTE-00063182
2 Cao Trường Huy 1986 Kỹ sư cầu đường KTE-00063183
3 Bạch Phương Linh 1987 Kỹ sư Kinh tế xây dựng KTE-00063184
4 Cấn Văn Kha 1992 Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng KTE-00063185
5 Nguyễn Thị Hảo 1981 Thạc sỹ điện tử Viễn thông KTE-00063186
6 Giáp Nguyễn Phước Thiệu 1994 Kỹ sư Kinh tế xây dựng KTE-00063187
7 Trần Thị Hạnh Lê 1991 Kỹ sư Kinh tế Xây dựng KTE-00063188
8 Nguyễn Hoàng Anh 1993 Kỹ sư xây dựng công trình giao thông KTE-00063189
9 Đinh Mạnh Cường 1982 Kỹ sư kinh tế xây dựng KTE-00063190
10 Nguyễn Thị Hà 1982 Kỹ sư kinh tế xây dựng KTE-00063191
11 Nguyễn Tiến Đảng 1989 Kỹ sư kinh tế xây dựng KTE-00063192
12 Trần Thị Thanh Dung 1986 Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp KTE-00063193
13 Hoàng Hồng Hạnh 1985 Kỹ sư công trình thủy lợi KTE-00063194
14 Đỗ Thị Hưng 1990 Kỹ sư kinh tế xây dựng công trình giao thông KTE-00063195
15 Trần Văn Hưng 1987 Kỹ sư xây dựng KTE-00063196
16 Vũ Thị Mai 1985 Kế toán KTE-00063197
17 Đặng Minh Đức 1985 Kế toán KTE-00063198
18 Trần Văn 1981 Kinh tế KTE-00063199
19 Trần Phương Anh 1983 Tài chính ngân hàng KTE-00063200
20 Trần Văn Dũng 1975 Kế toán KTE-00063201
21 Trần Văn Bách 1986 Kỹ sư xây dựng KTE-00062865
22 Nguyễn Thị Kim Anh 1974 Kỹ sư Kinh tế Xây dựng. KTE-00063202
23 Vũ Quang Dư 1981 Kỹ sư xây dựng cầu đường KTE-00062852
24 Phùng Đăng Thọ 1978 Kỹ sư xây dựng cầu đường KTE-00062853
25 Giang Hồng Thắng 1980 Kỹ sư xây dựng KTE-00025897
26 Vũ Hồng Khanh 1989 Kỹ sư kinh tế xây dựng KTE-00063203
27 Lại Ngọc Bình 1991 Kỹ sư Kinh tế Xây dựng. KTE-00063204

 

Hội Kinh tế Xây Dựng Việt Nam tổ chức liên tục các kỳ thi sát hạch chứng chỉ hành nghề Định giá, Quản lý dự án hàng tháng cho các cá nhân đủ điều kiện năng lực dự thi theo đúng quy định của Bộ Xây Dựng ban hành.

Các hội viên tham gia Hội Kinh tế Xây dựng Việt Nam luôn được hội quan tâm nhiều quyền lợi:

+ Được phổ biến, cập nhật các quy định mới của pháp luật về đầu tư xây dựng;

+ Tham gia các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ;

+ Được tham gia các buổi hội thảo chuyên môn, chuyên đề;

+ Được bảo vệ quyền lợi của hội viên;

+ Được cấp chứng chỉ hành nghề theo quy đúng quy định của pháp luật,

Quy trình làm hồ sơ cấp Chứng chỉ cho hội viên nhanh gọn, thủ tục đơn giản, đúng hẹn, không đi lại nhiều lần. Mời các tổ chức và cá nhân đăng ký trở thành thành viên của Hội, nộp hồ sơ và thi sát hạch chứng chỉ hành nghề.

Liên hệ: Hội kinh tế xây dựng Việt Nam.

Địa chỉ: Số 20 Thể Giao, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội