DANH SÁCH CÁ CÁ NHÂN LÀ HỘI VIÊN CỦA HỘI KINH TẾ XÂY DỰNG VIỆT NAM ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ  ĐỢT 5 THI NGÀY 25/01/2019 

Căn cứ kết quả kiểm tra hồ sơ là kết quả sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đã được Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Hội Kinh tế xây dựng Việt Nam tổ chức ngày 25/1/2019, Cục Quản lý hoạt động xây dựng cấp mã số chứng chỉ hành nghề Tư vấn giám sát xây dựng cho 21 cá nhân có kết quả đạt yêu cầu như sau:

STT Họ và tên Ngày sinh Trình độ chuyên môn Số chứng chỉ
1 Nguyễn Ngọc Duy 1990 Thạc sỹ  kinh tế Xây dựng KTE-00051438
2 Nguyễn Hữu Phú 1984 Kỹ sư xây dựng KTE-00051439
3 Tạ Thị Trang 1990 Kỹ sư kinh tế xây dựng KTE-00051440
4 Nguyễn Thị Nga 1990 Kỹ sư kinh tế xây dựng KTE-00051441
5 Nguyễn Đức Minh 1982 Kỹ sư Cảng & Đường thủy KTE-00051442
6 Trịnh Thị Thảo 1992 Kinh tế xây dựng KTE-00051443
7 Đào Phú Nhất 1981 Thạc sỹ kỹ thuật xây dựng công trình giao thông KTE-00051444
8 Đàm Văn Quý 1981 Kỹ sư Công trình thuỷ lợi KTE-00051445
9 Lê Trung Kiên 1984 Kỹ sư xây dựng KTE-00051446
10 Tạ Thị Minh Tuyết 1991 Kĩ sư Kinh tế Xây dựng KTE-00051447
11 Trần Đăng Dũng 1991 Kỹ sư  kỹ thuật  công trình xây dựng KTE-00051448
12 Ngô Xuân Chính 1981 Kỹ sư công trình giao thông công chính KTE-00051449
13 Hà Thị Vân Anh 1993 Kỹ sư Kinh tế Xây dựng KTE-00051450
14 Nguyễn Xuân Bảy 1979 Kỹ sư công trình Thủy Lợi KTE-00051451
15 Đinh Thị Thúy Hồng 1985 Kỹ sư kỹ thuật tài nguyên nước KTE-00051452
16 Lương Hồng Kỳ 1988 Kỹ sư kỹ thuật hạ tầng đô thị KTE-00051453
17 Nguyễn Bá Minh 1978 Kinh tế xây dựng KTE-00051454
18 Nguyễn Văn Phúc 1989 Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông KTE-00051455
19 Nguyễn Sơn Lâm 1979 Kỹ sư thủy lợi KTE-00051456
20 Đoàn Văn Bôn 1981 Kỹ sư kinh tế xây dựng KTE-00051457
21 Nguyễn Văn Toán 1989 Kỹ sư kinh tế xây dựng KTE-00051458

Hội kinh tế  Xây dựng Việt Nam tổ chức liên tục các kỳ thi sát hạch chứng chỉ hành nghề Kỹ sư Định giá hàng tháng cho các cá nhân đủ điều kiện năng lực dự thi theo đúng quy định của Bộ Xây Dựng ban hành.

Quy trình làm hồ sơ nhanh gọn, thủ tục đơn giản, đúng hẹn, không đi lại nhiều lần.

Mời các tổ chức và cá nhân liên hệ đăng ký thi nộp hồ sơ và thi sát hạch chứng chỉ hành nghề:

Ngọc Lan:   0941 064 900

Thanh Mai: 0974 144 726

Kim Hiền:   0334 660 395

Kim Oanh: 0981 890 448