Quyết định công nhận VACE cấp chứng chỉ hành nghề Quản lý dự án và Định giá xây dựng

Ngày 18/12/2019, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 389/QĐ-BXD về việc công nhận Tổ chức xã hội nghề nghiệp đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng. Theo đó Bộ Xây dựng đã công nhận: Hội Kinh tế xây dựng Việt Nam (VACE) là tổ chức xã hội nghề nghiệp đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III cho các cá nhân là hội viên, thành viên của đơn vị hội viên đối với các lĩnh vực hoạt động xây dựng:

  1. Định giá xây dựng
  2. Quản lý dự án

Ký hiệu nơi cấp chứng chỉ là KTE.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Quyết định này thay thế Quyết định số 1062/QĐ-BXD ngày 23/07/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Quyết định số 389/QĐ-BXD ngày 18/12/2019 của Bộ Xây dựng công nhận Hội Kinh tế xây dựng đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề Quản lý dự án và Định giá xây dựng

Quyết định số 389/QĐ-BXD ngày 18/12/2019 của Bộ Xây dựng công nhận Hội Kinh tế xây dựng đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề Quản lý dự án và Định giá xây dựng

  • Liên hệ: Mr Nguyễn Thế Anh Tổng Thư ký, kiêm Chánh Văn phòng Hội Kinh tế xây dựng Việt Nam, số 0975 398 111 về công tác cấp chứng chỉ hành nghề và kết nạp hội viên
  • Trụ sở: Số 20 Thể Giao, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  • Văn phòng tại tp Hà Nội: Số 124 Nguyễn Ngọc Nại, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội
  • Văn phòng tại tp Hồ Chí Minh: Số 169 Trần Quốc Thảo, Phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh