Tháng: Tháng Mười 2018

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC HỘI KINH TẾ XÂY DỰNG VIỆT NAM CÔNG NHẬN HỘI VIÊN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 35A/QĐ-HKTXDVN NGÀY 25.10.2018

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC HỘI KINH TẾ XÂY DỰNG VIỆT NAM CÔNG NHẬN HỘI VIÊN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 35A/QĐ-HKTXDVN NGÀY 25.10.2018 Căn cứ đơn xin gia nhập Hội của các Hội viên, Theo đề nghị của Ban Thường vụ Hội kinh tế xây dựng Việt...

Đọc thêm
  • 1
  • 2

Phản hồi gần đây