Ngày 07/9/2018, Hội Kinh tế xây dựng Việt Nam đã phối hợp với Tổng Công ty LICOGI-CTCP tổ chức diễn đàn “Thực tế và Kinh nghiệm quản lý ĐT&XD của Tổng công ty LICOGI-CTCP”.

quang cảnh diễn đàn thực tế và kinh nghiệm quản lý dự án xây dựng tại LICOGI 2018

Quang cảnh diễn đàn thực tế và kinh nghiệm quản lý dự án xây dựng tại LICOGI 2018

Tham dự có rất nhiều các chuyên gia hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực Kinh tế và Quản lý xây dựng đến từ: Cục Kinh tế xây dựng, Viện Kinh tế xây dựng – Bộ Xây dựng, khoa Kinh tế và quản lý xây dựng – Đại học xây dựng, Đại học Thủy lợi, Đại học GTVT; các lãnh đạo và cán bộ của nhiều Ban QLDA thuộc Bộ GTVT, Bộ Xây dựng; lãnh đạo & chuyên viên của Cục Đấu thầu, Bộ Kế hoạch đầu tư; Đặc biệt là Lãnh đạo Tổng Công ty, lãnh đạo các bộ phận và nhiều cán bộ của Tổng Công ty LICOGI-CTCP; nhiều lãnh đạo và cán bộ của các đơn vị thành viên, đơn vị liên kết đã về tham dự.

Buổi hội thảo đã diễn ra nhiều trao đổi, thảo luận sôi nổi về các nội dung Thực tế và kinh nghiệm trong quản lý đầu tư xây dựng.

Các nội dung là đề tài được thảo luận tại diễn đàn:

 • Những vấn đề đặt ra trong công tác QLDA ĐTXD của DNNN giai đoạn tới và vai trò của Hội KTXD Việt Nam
 • Tổng quan về thực tế quản lý DA ĐTXD tại LICOGI

  Ứng dụng Bim quản lý dự án thi công xây dựng

  Ứng dụng Bim quản lý dự án thi công xây dựng

 • Giới thiệu về ứng dụng mô hình thông tin công trình BIM trong quản lý dự án thi công xây dựng
 • Phát biểu và trao đổi thực tế quản lý dự án / công trình ở các Ban điều hành, các đơn vị thành viên của LICOGI. Nhiều câu hỏi được lãnh đạo và cán bộ của các đơn vị thành viên LICOGI-CTCP đưa ra và được các chuyên gia tham gia giải đáp hoặc thảo luận.
 • Phát biểu / Trao đổi của đại biểu đại diện các TCty xây dựng, Ban QLDA, lãnh đạo Cục, Viện của Bộ Xây dựng và khách mời.
 • Đặc biệt có nội dung rất gây chú ý và được quan tâm thảo luận nhiều là: Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu của đại diện đến từ Cục Quản lý đấu thầu – Bộ Kế hoạch đầu tư

  Thành viên BCH Hội Kinh tế xây dựng Việt Nam đến từ Cục Đấu thầu Bộ KHĐT

  Mr Hoàng Cương thành viên BCH Hội Kinh tế xây dựng Việt Nam trao đổi về Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu

Diễn đàn được các chuyên gia, các nhà chuyên môn đánh giá cao, đánh dấu một sự khởi sắc hoạt động sôi nổi trong nhiệm kỳ mới của Hội Kinh tế xây dựng Việt Nam. Hứa hẹn nhiều buổi hội thảo, nhiều diễn đàn khác sẽ diễn ra trong thời gian sắp tới với chất lượng chuyên môn và ý nghĩa ngày càng thiết thực hơn cho các doanh nghiệp và các cán bộ làm nghề.