Tình hình thực hiện chính sách pháp luật về xây dựng gửi Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường – Quốc hội khóa XIV

BÁO CÁO Tình hình thực hiện chính sách pháp luật về xây dựng Kính gửi: Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường – Quốc hội khóa XIV Trong giai đoạn vừa qua, hệ thống pháp luật trong đầu tư xây dựng đã ngày càng được hoàn thiện,...

Đọc thêm