Tháng: Tháng Mười Một 2022

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC HỘI KINH TẾ XÂY DỰNG VIỆT NAM CÔNG NHẬN HỘI VIÊN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 30A/QĐ-VACE NGÀY 15.11.2022

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC HỘI KINH TẾ XÂY DỰNG VIỆT NAM CÔNG NHẬN HỘI VIÊN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 30A/QĐ-VACE NGÀY 15.11.2022 Căn cứ đơn xin gia nhập Hội của các Hội viên, Theo đề nghị của Ban Thường vụ Hội kinh tế xây dựng Việt...

Đọc thêm

THÔNG BÁO THI SÁT HẠCH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HĐXD ngày 10/11/2022; 11/11/2022; 12/11/2022; 18/11/2022

Hội kinh tế Xây dựng Việt Nam xin thông báo về việc tổ chức thi sát hạch chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho các cá nhân đề nghị thi sát hạch Lưu ý đối với thí sinh khi đi sát hạch: – Thí sinh vắng mặt coi như không đạt...

Đọc thêm

Phản hồi gần đây