QĐ công nhận VACE cấp chứng chỉ hành nghề Quản lý dự án và Định giá xây dựng

Quyết định số 389/QĐ-BXD ngày 18/12/2019 của Bộ Xây dựng công nhận Hội Kinh tế xây dựng Việt Nam (VACE) đủ điều kiện cấp chứng chỉ Quản lý dự án và Định giá xây dựng

Đọc thêm