Month: Tháng Sáu 2019

Hội Kinh tế xây dựng Việt Nam và Hội Kỹ sư định giá nhà nghề Hoa Kỳ làm việc tại Bộ Xây dựng

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Đoàn đại biểu Hoa Kỳ gồm thành phần là Hội Kỹ sư định giá nhà nghề Hoa Kỳ (ASPE) và các thành viên là giảng viên các trường Đại học California tại Davis và Berkeley. Đoàn đã phối hợp với Hội Kinh tế xây dựng Việt Nam (VACE), Viện Kinh tế xây dựng – Bộ Xây dựng (ICE), Cục Kinh tế xây dựng – Bộ Xây dựng có buổi làm việc tại Bộ Xây dựng, số 37 Lê Đại Hành. Ngày 13/06/2019, đoàn đã Báo cáo lãnh đạo Bộ...

Read More

Làm việc với Ban Quản lý dự án, Nhà thầu, Tư vấn thiết kế dự án thí điểm Đề án BIM

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, đoàn Hội Kỹ sư định giá nhà nghề Hoa Kỳ và Hội Kinh tế xây dựng Việt Nam đã có buổi làm việc với Ban Quản lý dự án, Nhà thầu, Tư vấn thiết kế dự án thí điểm Đề án BIM Working with Project Management Board, Main Contractor and Design Consultant in BIM pilot project. Dự án trụ sở Viettel – số 01 trong danh sách các dự án thực hiện thí điểm áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng...

Read More

Hội Kỹ sư định giá nhà nghề Hoa Kỳ làm việc với Viện Kinh tế xây dựng và Hội Kinh tế xây dựng Việt Nam

Làm việc với Hội Kinh tế xây dựng Việt Nam, Viện Kinh tế xây dựng, các trường đại học, Hiệp hội tư vấn, Hiệp hội nhà thầu, các công ty, tổ chức cùng Hiệp hội Kỹ sư định giá Mỹ (American Society of Professional Estimators, ASPE https://www.aspenational.org/) và đại diện Trường Đại học California tại Davis và Berkeley về: quản lý chi phí tại Hoa Kỳ, lập dự toán chủ động, thiết kế và triển khai dự án theo hình thức giá trị mục tiêu, ứng dụng công nghệ trong dự án. Vietnam Association of Cost Estimators, Institute of Construction...

Read More