Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Đoàn đại biểu Hoa Kỳ gồm thành phần là Hội Kỹ sư định giá nhà nghề Hoa Kỳ (ASPE) và các thành viên là giảng viên các trường Đại học California tại Davis và Berkeley. Đoàn đã phối hợp với Hội Kinh tế xây dựng Việt Nam (VACE), Viện Kinh tế xây dựng – Bộ Xây dựng (ICE), Cục Kinh tế xây dựng – Bộ Xây dựng có buổi làm việc tại Bộ Xây dựng, số 37 Lê Đại Hành.

Ngày 13/06/2019, đoàn đã Báo cáo lãnh đạo Bộ Xây dựng về các nội dung làm việc và hợp tác với đoàn đại biểu Hoa Kỳ trong Đề án BIM và Đề án 2038 Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng. Tại đây Chủ tịch Hội Kỹ sư định giá nhà nghề Hoa Kỳ cũng đã trình bày cho Lãnh đạo Bộ và các Cục, Vụ thuộc Bộ nghe về quản lý chi phí đầu tư xây dựng tại Hoa Kỳ, ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng và quản lý chi phí, lập dự toán chủ động, xu hướng phát triển của xây dựng tại Hoa Kỳ và thế giới, các gợi ý giúp Việt Nam… Đoàn cũng đánh giá cao và ấn tượng về những gì Việt Nam làm được khi đi thăm 1 số công trường xây dựng thực tế. Đoàn cho rằng, nhờ công nghệ Internet phát triển, khả năng tiếp cận tri thức dễ dàng hơn mà mặt bằng trình độ thi công xây dựng, quản lý xây dựng cũng không cách xa quá so với Hoa Kỳ.

13Brief leader of Ministry of Construction on working week in Vietnam and collaboration activities within Vietnam BIM national program and “2038” national program on restructuring cost norms and unit rates system

Hà Nội, 13/6/2019