Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, đoàn Hội Kỹ sư định giá nhà nghề Hoa Kỳ và Hội Kinh tế xây dựng Việt Nam đã có buổi làm việc với Ban Quản lý dự án, Nhà thầu, Tư vấn thiết kế dự án thí điểm Đề án BIM

Working with Project Management Board, Main Contractor and Design Consultant in BIM pilot project.

Dự án trụ sở Viettel – số 01 trong danh sách các dự án thực hiện thí điểm áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình theo Quyết định số 362/QĐ-BXD ngày 02/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng
Viettel headquarter project – no. 1 in the list of pilot projects applying BIM in construction and facility management activities according to Decision no. 362/QĐ-BXD dated April 2nd 2018 by Minister of Construction

Hà Nội, 12/6/2019