DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC HỘI KINH TẾ XÂY DỰNG VIỆT NAM CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG THEO QUYẾT 39/QĐ-VACE NGÀY 23 THÁNG 06 NĂM 2023

Căn cứ kết quả kiểm tra hồ sơ là kết quả sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đã được Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Hội Kinh tế Xây dựng Việt Nam, Cục Quản lý hoạt động xây dựng cấp mã số chứng chỉ hành nghề xây dựng cho 49 cá nhân đủ điều kiện hoạt động các lĩnh vực Định giá xây dựng và Quản lý dự án xây dựng có kết quả đạt yêu cầu như sau:

Danh sách các cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề Định giá xây dựng và Quản lý dự án
(Kèm theo Quyết định số 39/QĐ-VACE ngày 23/06/ 2023 của Ban Thường vụ Hội Kinh tế xây dựng Việt Nam)

TTSố Chứng chỉHọ và tênNăm SinhLĩnh vực cấpHạng
1KTE-00081326Phạm Trường Minh08/10/1982Định giá xây dựngII
2KTE-00168962Hồ Thuận An23/11/1986Định giá xây dựngIII
3KTE-00168963Trần Thị Ngọc Sang09/04/1993Định giá xây dựngIII
4KTE-00168964Nguyễn Thị Quỳnh Thơ20/05/1993Định giá xây dựngIII
5KTE-00168965Tạ Quốc Nam10/11/1981Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
6KTE-00168966Trương Công Trường08/03/1995Định giá xây dựngII
7KTE-00168967Nguyễn Bá Định25/03/1984Định giá xây dựngII
8KTE-00168968Phạm Việt Cường18/06/1991Định giá xây dựngIII
9KTE-00168969Nguyễn Khắc Toàn05/06/1983Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thôngII
    Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thônIII
10KTE-00168970Nguyễn Đình Huỳnh16/04/1991Định giá xây dựngIII
11KTE-00168971Nguyễn Xuân Cường30/06/1978Định giá xây dựngII
12KTE-00168972Lê Vũ Long20/04/1994Định giá xây dựngII
13KTE-00168973Phan Đức Mạnh06/07/1992Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
14KTE-00168974Nguyễn Trường Sĩ20/02/1988Định giá xây dựngII
    Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
    Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thôngIII
    Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thônIII
15KTE-00168975Châu Văn Tuấn14/01/1992Định giá xây dựngIII
    Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
    Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thôngIII
    Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thônIII
16KTE-00168976Thái Văn Dũng15/10/1982Định giá xây dựngIII
17KTE-00168977Nguyễn Hoàng Phương30/09/1984Định giá xây dựngII
18KTE-00168978Nguyễn Văn Vũ10/06/0985Định giá xây dựngIII
    Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
19KTE-00168979Nguyễn Văn Long22/09/1989Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
    Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thôngII
    Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thônIII
20KTE-00168980Bùi Thị Cẩm Thu07/01/1985Định giá xây dựngII
21KTE-00168981Lâm Quang Hòa06/07/1993Định giá xây dựngIII
22KTE-00168982Nguyễn Trí Thiện15/06/1996Định giá xây dựngIII
23KTE-00168983Võ Minh Hiền20/06/1991Định giá xây dựngIII
24KTE-00168984Đinh Văn Long17/12/1987Định giá xây dựngII
25KTE-00168985Lê Thị Hương Quỳnh19/07/1995Định giá xây dựngIII
26KTE-00168986Nguyễn Tấn Đông02/04/1985Định giá xây dựngIII
    Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
    Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thôngIII
    Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thônIII
27KTE-00168987Huỳnh Tấn Cao05/11/1982Định giá xây dựngII
28KTE-00168988Trần Anh Kiệt01/07/1976Định giá xây dựngIII
    Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
    Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thônII
29KTE-00168989Trần Văn Giàu17/06/1995Định giá xây dựngIII
30KTE-00168990Hoàng Đình Quý10/06/1976Định giá xây dựngIII
    Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
31KTE-00168991Hoàng Ngọc Quốc Việt19/08/1980Định giá xây dựngII
32KTE-00168992Lê Thị Sâm21/04/1995Định giá xây dựngIII
33KTE-00168993Phạm Thành Kiên17/07/1980Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
34KTE-00168994Đỗ Văn Thuần31/10/1991Định giá xây dựngII
35KTE-00168995Dương Công Đức12/03/1984Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
36KTE-00168996Trần Quang Huy24/08/1974Định giá xây dựngII
37KTE-00168997Nguyễn Hữu Cường26/07/1982Định giá xây dựngIII
38KTE-00168998Ngô Trung Phú30/09/1983Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
39KTE-00168999Nguyễn Việt Hoàng11/06/1983Định giá xây dựngII
40KTE-00169000Nguyễn Văn Nhất14/08/1982Định giá xây dựngII
41KTE-00169001Đới Thị Anh22/06/1996Định giá xây dựngIII
42KTE-00169002Nguyễn Đức Anh15/12/1993Định giá xây dựngIII
43KTE-00169003Nguyễn Thị Nhàn12/05/1988Định giá xây dựngII
44KTE-00169004Chu Quang Cầu10/10/1978Định giá xây dựngII
45KTE-00169005Nguyễn Ngọc Huấn28/06/1980Định giá xây dựngII
46KTE-00169006Đào Mạnh Toàn08/06/1982Định giá xây dựngII
47KTE-00169007Chu Ngọc Hoan07/05/1971Định giá xây dựngIII
48KTE-00169008Nguyễn Huy Du16/07/1984Định giá xây dựngIII
49KTE-00169009Khiếu Thị Hà02/10/1993Định giá xây dựngII

Hội Kinh tế Xây Dựng Việt Nam tổ chức liên tục các kỳ thi sát hạch chứng chỉ hành nghề Định giá, Quản lý dự án hàng tháng cho các cá nhân đủ điều kiện năng lực dự thi theo đúng quy định của Bộ Xây Dựng ban hành.

Các hội viên tham gia Hội Kinh tế Xây dựng Việt Nam luôn được hội quan tâm nhiều quyền lợi:

+ Được phổ biến, cập nhật các quy định mới của pháp luật về đầu tư xây dựng;

+ Tham gia các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ;

+ Được tham gia các buổi hội thảo chuyên môn, chuyên đề;

+ Được bảo vệ quyền lợi của hội viên;

+ Được cấp chứng chỉ hành nghề theo quy đúng quy định của pháp luật,

Quy trình làm hồ sơ cấp Chứng chỉ cho hội viên nhanh gọn, thủ tục đơn giản, đúng hẹn, không đi lại nhiều lần. Mời các tổ chức và cá nhân đăng ký trở thành thành viên của Hội, nộp hồ sơ và thi sát hạch chứng chỉ hành nghề.

Liên hệ: Hội kinh tế xây dựng Việt Nam.

Địa chỉ: Số 20 Thể Giao, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội