ASPE VACE và INNO buổi làm việc về ứng dụng 𝗕𝗜𝗠 𝘁𝗿𝗼𝗻𝗴 công tác quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng

Ngày 12/6/2019, với sự kết nối của Hội Kinh tế xây dựng Việt Nam, trong khuôn khổ chuyến thăm và...

Đọc thêm