Hội Kinh tế xây dựng Việt Nam đã tổ chức đào tạo chuyên môn sâu về lĩnh vực: Quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chi phí, hợp đồng xây dựng cho các cán bộ của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam – CTPC (ACV).

Trong tháng 12/2018 tại Cảng Hàng Không Cam Ranh – tỉnh Khánh Hòa, Hội Kinh tế xây dựng Việt Nam đã tổ chức đào tạo, tập huấn nghiệp vụ cho các cán bộ thuộc các cảng hàng không cả nước thuộc Tổng Công ty Hàng không Việt Nam – CTPC (ACV). Khóa đào tạo diễn ra với thời lượng 2 ngày. Các chuyên gia của Hội Kinh tế xây dựng Việt Nam đã chia sẻ nhiều kiến thức, kinh nghiệm thực tế, giải đáp nhiều vướng mắc của các cán bộ bên Tổng Công ty Hàng không Việt Nam – CTPC (ACV). Khóa học đã diễn ra thành công, ngoài việc phổ biến thêm nhiều kiến thức, chế độ / chính sách và các quy định của Nhà nước liên quan đến đầu tư xây dựng, quản lý chi phí, hợp đồng xây dựng… còn diễn ra sự giao lưu giữa thường trực Hội Kinh tế xây dựng Việt Nam và các cán bộ thuộc Tổng Công ty Hàng không Việt Nam – CTPC (ACV).