Làm việc với Hội Kinh tế xây dựng Việt Nam, Viện Kinh tế xây dựng, các trường đại học, Hiệp hội tư vấn, Hiệp hội nhà thầu, các công ty, tổ chức cùng Hiệp hội Kỹ sư định giá Mỹ (American Society of Professional Estimators, ASPE https://www.aspenational.org/) và đại diện Trường Đại học California tại Davis và Berkeley về: quản lý chi phí tại Hoa Kỳ, lập dự toán chủ động, thiết kế và triển khai dự án theo hình thức giá trị mục tiêu, ứng dụng công nghệ trong dự án.

Vietnam Association of Cost Estimators, Institute of Construction Economics, universities, Vietnam Engineering Consultant Association, Vietnam Association of Construction Contractors, organizations discussed with American Society of Professional Estimators, ASPE and representatives from University of California at Davis and at Berkeley about: cost management practice in the US, active estimating, target value design and technology application in construction projects.

Hà Nội, 10/6/2019