Cá nhân có bằng Cử nhân kinh tế thì có được cấp chứng chỉ Quản lý dự án không?
Trả lời:
Theo quy định tại khoản 5 Điều 2 Thông tư số 08/2018/TT-BXD thì Chuyên môn phù hợp khi xét cấp chứng chỉ hành nghề QLDA xây dựng là:
5. Chuyên môn được đào tạo thuộc một trong các chuyên ngành: xây dựng công trình, kiến trúc, kinh tế xây dựng, chuyên ngành kỹ thuật khác có liên quan đến loại dự án, công trình đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.
 
Như vậy bằng Cử nhân kinh tế thì không được cấp chứng chỉ Quản lý dự án (xây dựng). Chia buồn các bạn có bằng cử nhân kinh tế nhé. Kỹ sư Kinh tế xây dựng thì có am hiểu sâu về kỹ thuật xây dựng nên làm QLDA, giám đốc QLDA xây dựng được, chứ các bạn cử nhân Kinh tế thì không (chắc người ta quan niệm vậy).
Bạn có thể nghiên cứu kỹ hơn tại 2 văn bản sau:
– Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/07/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng
– Thông tư số 08/2018/TT-BXD ngày 05/10/2018 của Bộ Xây dựng : Hướng dẫn một số nội dung về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam
Chi tiết xin liên hệ: Mr Nguyễn Thế Anh – Tổng Thư ký, kiêm Chánh Văn phòng Hội Kinh tế xây dựng Việt Nam, theo số điện thoại 0975 398 111 về công tác cấp chứng chỉ hành nghề và kết nạp hội viên.