Author: nguyentheanh

Danh sách các cá nhân được Hội Kinh tế xây dựng Việt Nam cấp chứng chỉ hành nghề đợt 5

Danh sách các cá nhân là hội viên được cấp chứng chỉ hành nghề đợt 5 (thi ngày 25/01/2019) STT Họ và tên Năm sinh Trình độ chuyên môn Mã số chứng chỉ hành nghề 1 Nguyễn Ngọc Duy 16/10/1990 Thạc sỹ  kinh tế Xây dựng KTE-00051438 2 Nguyễn Hữu Phú 20/09/1984 Kỹ sư xây dựng KTE-00051439 3 Tạ Thị Trang 03/09/1990 Kỹ sư kinh tế xây dựng KTE-00051440 4 Nguyễn Thị Nga 21/10/1990 Kỹ sư kinh tế xây dựng KTE-00051441 5 Nguyễn Đức Minh 12/03/1982 Kỹ sư Cảng & Đường thủy KTE-00051442 6 Trịnh Thị Thảo 17/11/1992 Kinh tế xây dựng KTE-00051443 7 Đào Phú Nhất 03/08/1981 Thạc sỹ kỹ thuật xây dựng công trình giao thông KTE-00051444 8 Đàm Văn Quý 16/07/1981 Kỹ sư Công trình thuỷ lợi KTE-00051445 9 Lê Trung Kiên 07/02/1984 Kỹ sư xây dựng KTE-00051446 10 Tạ Thị Minh Tuyết 14/08/1991 Kĩ sư Kinh tế Xây dựng KTE-00051447 11 Trần Đăng Dũng 09/07/1991 Kỹ sư  kỹ thuật  công trình xây dựng KTE-00051448 12 Ngô Xuân Chính 11/12/1981 Kỹ sư công trình giao thông công chính KTE-00051449 13 Hà Thị Vân Anh 07/04/1993 Kỹ sư Kinh tế Xây dựng KTE-00051450 14 Nguyễn Xuân Bảy 29/03/1979 Kỹ sư công trình Thủy Lợi KTE-00051451 15 Đinh Thị Thúy Hồng 04/08/1985 Kỹ sư kỹ thuật tài nguyên nước KTE-00051452 16 Lương Hồng Kỳ 29/11/1988 Kỹ sư kỹ...

Read More

Thông báo thi sát hạch chứng chỉ hành nghề đợt 5 ngày 25/01/2019

Thông báo thi sát hạch chứng chỉ hành nghề Định giá xây dựng đợt 5 ngày 25/01/2019 Kính gửi: Các thí sinh dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Định giá xây dựng Hội Kinh tế xây dựng Việt Nam thông báo cho các thí sinh tham dự đợt thi sát hạch cấp chứng chỉ đợt 5, vào ngày 25/01/2019 như sau: 1. Thời gian thi sát hạch: 14 giờ 00 phút ngày 25/01/2019. 2. Địa điểm tổ chức thi sát hạch: Văn phòng Hội Kinh tế xây dựng Việt Nam, số 124a Nguyễn Ngọc Nại, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Đề nghị các thí sinh có mặt trước giờ thi 30 phút tại địa điểm tổ chức thi sát hạch để làm các thủ tục cần thiết. Hội Kinh tế xây dựng Việt Nam trân trọng thông...

Read More

Danh sách các cá nhân được Hội Kinh tế xây dựng Việt Nam cấp chứng chỉ hành nghề đợt 3 và 4

Danh sách các cá nhân là hội viên được cấp chứng chỉ hành nghề đợt 3 và 4 (thi ngày 06/12/2018 và 26/12/2018) STT Họ và tên Năm sinh Trình độ chuyên môn Mã số chứng chỉ hành nghề định giá 1 Nguyễn Văn Quyết 1981 Kỹ sư – vận tải kinh tế đường bộ và thành phố KTE-00049823 2 Phạm Thu Ngân 1986 Kỹ sư Tự động hóa thiết kế cầu đường KTE-00049824 3 Phạm Việt  Dũng 1984 Kỹ sư xây dựng thủy lợi- thủy điện KTE-00049825 4 Nguyễn Tuấn Anh 1991 Kỹ sư kỹ thuật xây dựng...

Read More

Thông báo thi sát hạch chứng chỉ hành nghề đợt 4 ngày 26/12/2018

Thông báo thi sát hạch chứng chỉ hành nghề Định giá xây dựng đợt 4 ngày 26/12/2018 Kính gửi: Các thí sinh dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Định Giá Xây Dựng Hội Kinh tế xây dựng Việt Nam thông báo cho các thí sinh tham dự đợt thi sát hạch cấp chứng chỉ đợt 4 của năm 2018 như sau: 1. Thời gian thi sát hạch: 16 giờ 00 phút ngày 26/12/2018. 2. Địa điểm tổ chức thi sát hạch: Văn phòng Hội Kinh tế xây dựng Việt Nam, số 124a Nguyễn Ngọc Nại, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Đề nghị các thí sinh có mặt trước giờ thi 30 phút tại địa điểm tổ chức thi sát hạch để làm các thủ tục cần thiết. Hội Kinh tế xây dựng Việt Nam trân trọng thông...

Read More

Hội tổ chức đào tạo về quản lý dự án, quản lý chi phí cho Tổng Công ty Hàng không Việt Nam

Hội Kinh tế xây dựng Việt Nam đã tổ chức đào tạo chuyên môn sâu về lĩnh vực: Quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chi phí, hợp đồng xây dựng cho các cán bộ của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam – CTPC (ACV). Trong tháng 12/2018 tại Cảng Hàng Không Cam Ranh – tỉnh Khánh Hòa, Hội Kinh tế xây dựng Việt Nam đã tổ chức đào tạo, tập huấn nghiệp vụ cho các cán bộ thuộc các cảng hàng không cả nước thuộc Tổng Công ty Hàng không Việt Nam – CTPC (ACV)....

Read More