Hướng dẫn thi chứng chỉ hành nghề xây dựng và ôn thi sát hạch theo phần mềm Bộ Xây dựng

Trong video dưới đây Giảng viên Nguyễn Thế Anh (Tổng Thư ký Hội Kinh tế xây dựng Việt Nam hướng dẫn các hội viên làm bài thi chứng chỉ hành nghề xây dựng và ôn thi sát hạch theo phần mềm Bộ Xây dựng.

  • Video giúp các bạn thi Chứng chỉ hành nghề xây dựng Hạng I ở Bộ Xây dựng, Cục công tác phía Nam Bộ Xây dựng.
  • Các Hội viên thi chứng chỉ hành nghề Hạng II, Hạng III ở các Hội, Hiệp hội và các Sở thì video này cũng đều có ích.

Trình tự:

  • Bạn đăng nhập vào trang https:/cchnxaydung.gov.vn. Tài khoản đăng nhập và mật khẩu do hội đồng thi cấp cho bạn.
  • Bạn thực hiện làm bài thi. Lần lượt từng bài nếu bạn đăng ký thi chứng chỉ hành nghề của nhiều lĩnh vực.
  • Sau khi xong bài thi, sẽ biết ngay kết quả, hội đồng thi sẽ in phiếu thi để bạn ký.

Để việc thi cử diễn ra thuận lợi và tốt đẹp hãy chuẩn bị trước, ôn thi trước và xem kỹ video hướng dẫn này. Làm theo chỉ dẫn thì Kỳ thi chứng chỉ hành nghề xây dựng của bạn sẽ thành công tốt đẹp thôi.

– Tài liệu ôn thi chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng và cũng là tài liệu học tập để nâng cao trình độ nghiệp vụ mời bạn tải ở đây: https://giaxaydung.edu.vn/tai-lieu-on-thi-chung-chi-hanh-nghe-dinh-gia-xay-dung

– Các tài liệu ôn thi chứng chỉ hành nghề các lĩnh vực khác bạn có thể tìm trên trang của GXD.

– Các khóa học ôn thi chứng chỉ hành nghề và nâng cao kiến thức, lý luận hành nghề mời bạn truy cập: https://www.gxd.edu.vn/category/chung-chi-hanh-nghe/15

– Tìm hiểu thêm thông tin trên trang của Hội Kinh tế xây dựng Việt Nam: https://vace.vn

Chúc các bạn có kỳ thi Chứng chỉ hành nghề xây dựng thành công.