DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC HỘI KINH TẾ XÂY DỰNG VIỆT NAM CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG THEO QUYẾT 31/QĐ-VACE NGÀY 08 THÁNG 05 NĂM 2023

Căn cứ kết quả kiểm tra hồ sơ là kết quả sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đã được Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Hội Kinh tế Xây dựng Việt Nam, Cục Quản lý hoạt động xây dựng cấp mã số chứng chỉ hành nghề xây dựng cho 40 cá nhân đủ điều kiện hoạt động các lĩnh vực Định giá xây dựng và Quản lý dự án xây dựng có kết quả đạt yêu cầu như sau:

Danh sách các cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề Định giá xây dựng và Quản lý dự án
(Kèm theo Quyết định số 31/QĐ-VACE ngày 08/05/ 2023 của Ban Thường vụ Hội Kinh tế xây dựng Việt Nam)

STTSố Chứng chỉHọ và tênNăm SinhLĩnh vực cấpHạng
1KTE-00166629Nguyễn Vũ Tuân11/02/1979Định giá xây dựngIII
2KTE-00166630Nguyễn Đình Trung17/09/1996Định giá xây dựngIII
3KTE-00022855Nguyễn Viết Nam23/10/1983Định giá xây dựngIII
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thôngIII
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thônIII
4KTE-00022156Trần Trung Thành19/08/1991Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
5KTE-00154719Nguyễn Ngọc Lương09/07/1987Định giá xây dựngII
6KTE-00165274Trần Quốc Việt10/03/1982Định giá xây dựngIII
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thônIII
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thôngIII
7KTE-00166631Nguyễn Thị Mai19/04/1992Định giá xây dựngIII
8KTE-00163170Nguyễn Thành Vũ14/04/1984Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thôngIII
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thônIII
9KTE-00166636Vũ Thị Hà23/06/1996Định giá xây dựngIII
10KTE-00011630Bùi Thị Hiền04/02/1979Định giá xây dựngII
11KTE-00166637Nguyễn Thị Hà Thu14/09/1996Định giá xây dựngIII
12KTE-00159039Đinh Trọng Tài21/05/1996Định giá xây dựngIII
13KTE-00163144Trần Vĩnh Toàn24/10/1984Định giá xây dựngIII
14KTE-00163887Phạm Trương Thuận02/09/1986Định giá xây dựngIII
15KTE-00166638Trương Thúy Hằng14/04/1992Định giá xây dựngIII
16KTE-00166639Phạm Thị Xoa20/10/1984Định giá xây dựngIII
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
17KTE-00114529Chu Đình Tú01/08/1985Định giá xây dựngIII
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
18KTE-00166640Thái Bá Hùng27/03/1998Định giá xây dựngIII
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
19KTE-00094828Nguyễn Quốc Huy26/05/1992Định giá xây dựngIII
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thôngIII
20KTE-00008265Đinh Hữu Huy10/01/1984Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
21KTE-00166621Hồ Dũng27/09/1966Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
22KTE-00119078Phạm Minh Thắng20/02/1982Định giá xây dựngIII
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thôngII
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thônIII
23KTE-00166622Trần Thu Khuyên07/03/1997Định giá xây dựngIII
24KTE-00086016Nguyễn Thị Thu Hà13/04/1978Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
25KTE-00125632Vũ Văn Điền20/09/1981Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
26KTE-00166623Phan Thanh Sơn27/05/1969Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
27KTE-00165253Phùng Anh Minh16/09/1997Định giá xây dựngIII
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
28KTE-00137301Nguyễn Huy Quân14/09/1982Định giá xây dựngIII
29KTE-00166494Phan Đăng Định26/03/1986Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
30KTE-00166624Nguyễn Hữu Hào30/10/1996Định giá xây dựngIII
31KTE-00166625Vũ Quỳnh Lan24/04/1976Định giá xây dựngII
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
32KTE-00166626Nguyễn Thị Hồng Nhâm12/05/1992Định giá xây dựngIII
33KTE-00166627Nguyễn Thị Thu04/07/1992Định giá xây dựngIII
34KTE-00166628Nguyễn Thế Thụ23/08/1994Định giá xây dựngIII
35KTE-00043354Nguyễn Lê Đạt03/11/1983Định giá xây dựngIII
36KTE-00166632Thái Hồng Minh22/01/1983Định giá xây dựngIII
37KTE-00166633Vũ Thị Ngọc Yến22/04/1995Định giá xây dựngIII
38KTE-00017848Kiều Thị Thanh Hải22/10/1973Định giá xây dựngII
39KTE-00166634Tô Tiến Dũng04/11/1994Định giá xây dựngIII
40KTE-00166635Trịnh Thị Thu Sang09/07/1997Định giá xây dựngIII

Hội Kinh tế Xây Dựng Việt Nam tổ chức liên tục các kỳ thi sát hạch chứng chỉ hành nghề Định giá, Quản lý dự án hàng tháng cho các cá nhân đủ điều kiện năng lực dự thi theo đúng quy định của Bộ Xây Dựng ban hành.

Các hội viên tham gia Hội Kinh tế Xây dựng Việt Nam luôn được hội quan tâm nhiều quyền lợi:

+ Được phổ biến, cập nhật các quy định mới của pháp luật về đầu tư xây dựng;

+ Tham gia các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ;

+ Được tham gia các buổi hội thảo chuyên môn, chuyên đề;

+ Được bảo vệ quyền lợi của hội viên;

+ Được cấp chứng chỉ hành nghề theo quy đúng quy định của pháp luật,

Quy trình làm hồ sơ cấp Chứng chỉ cho hội viên nhanh gọn, thủ tục đơn giản, đúng hẹn, không đi lại nhiều lần. Mời các tổ chức và cá nhân đăng ký trở thành thành viên của Hội, nộp hồ sơ và thi sát hạch chứng chỉ hành nghề.

Liên hệ: Hội kinh tế xây dựng Việt Nam.

Địa chỉ: Số 20 Thể Giao, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội