DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC HỘI KINH TẾ XÂY DỰNG VIỆT NAM CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 137/QĐ-HKTXDVN NGÀY 29THÁNG 03 NĂM 2021

Căn cứ kết quả kiểm tra hồ sơ là kết quả sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đã được Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Hội Kinh tế Xây dựng Việt Nam, Cục Quản lý hoạt động xây dựng cấp mã số chứng chỉ hành nghề xây dựng cho 167 cá nhân có kết quả đạt yêu cầu như sau:

STTSố Chứng chỉHọ và tênNăm SinhTrình độ chuyên môn
1KTE-00098526Trương Quốc Cường10/09/1987Kỹ sư Xây dựng công trình thủy
2KTE-00116748Nguyễn Ngọc Nhất03/02/1989Kỹ sư Công nghệ môi trường
3KTE-00116749Trần Thị Thương04/11/1990Kỹ sư Quản lý xây dựng
4KTE-00116750Nguyễn Trung Dũng16/02/1983Kỹ sư Xây dựng cầu đường
5KTE-00061735Lê Tiến Dũng03/02/1983Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điện
6KTE-00030264Đoàn Thế Giáp08/01/1984Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử
7KTE-00056190Nguyễn Trọng Trường02/10/1983Kỹ sư Điện – Điện tử
8KTE-00071775Huỳnh Phước Hải30/08/1978Kỹ sư Điện công nghiệp
9KTE-00071505Trần Xuân Bách19/12/1985Kỹ sư Điện – Điện tử
10KTE-00003329Trần Vinh Quang28/03/1985Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
11KTE-00011008Phạm Văn Sáng03/11/1975Kỹ sư Xây dựng cầu đường
12KTE-00114440Kiều Quang Phúc18/10/1993Cao đẳng Quản lý xây dựng
13KTE-00114441Đoàn Như Biển04/10/1983Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
14KTE-00086484Nguyễn Hữu An02/06/1987Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông
15KTE-00114409Nguyễn Văn Tuấn10/06/1984Kỹ sư Xây dựng cầu đường
16KTE-00114470Ngô Hoàng Nguyên11/11/1986Kỹ sư Xây dựng cầu đường
17KTE-00032597Nguyễn Văn Phương27/12/1977Kỹ sư Thiết bị điện – điện tử
18KTE-00044477Trần Tuấn Anh25/05/1978Kỹ sư Điện kỹ thuật
19KTE-00075174Nguyễn Thị Bích Loan22/06/1982Kỹ sư Xây dựng cầu đường
20KTE-00114481Nguyễn Thị Thanh Trâm12/04/1994Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
21KTE-00116751Nguyễn Văn Thanh06/01/1989Kỹ sư Xây dựng Cầu – Đường
22KTE-00116752Bùi Thị Ánh Nguyệt11/04/1986Kỹ sư Vận tải kinh tế đường sắt
23KTE-00093835Trần Quốc Việt12/07/1988Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
24KTE-00116753Phan Văn Hùng31/01/1991Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
25KTE-00116754Phạm Thị Hà Thu04/02/1988Kỹ sư Địa chất công trình – Địa kỹ thuật
26KTE-00017732Lê Thị Hương Sen22/11/1980Kỹ sư Kinh tế xây dựng
27KTE-00116755Đỗ Minh Cương26/09/1962Kỹ sư Kinh tế xây dựng
28KTE-00116756Hoàng Tùng03/09/1984Kiến trúc sư
29KTE-00116757Kiều Duy Tân10/11/1984Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
30KTE-00116758Phạm Xuân Thịnh02/08/1983Kiến trúc sư
31KTE-00039246Lê Trọng Tú22/10/1989Kỹ sư Xây dựng
32KTE-00099468Nguyễn Đức Toại01/10/1984Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
33KTE-00116759Lê Thanh Tuấn06/05/1991Kỹ sư Quản lý xây dựng
34KTE-00078922Nguyễn Anh Tuấn04/06/1977Kỹ sư Thủy nông – Cải tạo đất
35KTE-00080879Đào Quý Liu14/07/1987Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
36KTE-00109749Đỗ Thị Hân20/12/1984Kỹ sư Xây dựng công trình giao thông
37KTE-00116760Trần Việt Phong30/10/1975Kỹ sư Kinh tế xây dựng
38KTE-00116761Nguyễn Văn Nghĩa20/05/1994Kỹ sư Kinh tế xây dựng
39KTE-00116762Trần Thị Thân04/11/1990Kỹ sư Quản lý xây dựng
40KTE-00116763Lê Đức Quy17/05/1990Kỹ sư Quản lý xây dựng
41KTE-00116764Đoàn Công Tuân22/01/1990Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
42KTE-00114607Hoàng Ngọc Ánh28/06/1987Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
43KTE-00114608Huỳnh Chính Nghĩa17/06/1979Kiến trúc sư
44KTE-00116765Nguyễn Thị Nguyên11/02/1991Kỹ sư Quản lý xây dựng
45KTE-00116766Trần Mai Trang25/10/1996Cao đẳng Quản lý xây dựng
46KTE-00116767Vũ Hùng Tiến12/05/1985Kỹ sư Xây dựng cầu đường
47KTE-00001720Đào Bá Vượng20/02/1980Kỹ sư Công trình thủy lợi
48KTE-00116768Nguyễn Thị Huế05/06/1994Kỹ sư Kinh tế xây dựng
49KTE-00091967Trương Văn Vinh22/03/1991Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
50KTE-00019754Nguyễn Thế Hùng09/07/1982Kỹ sư Hệ thống điện
51KTE-00053544Nguyễn Văn Thịnh18/04/1985Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
52KTE-00053543Nguyễn Văn Nhất23/10/1984Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
53KTE-00088464Dương Văn Bách01/04/1993Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
54KTE-00114747Nguyễn Văn Sáu26/04/1987Cao đẳng Xây dựng dân dụng và công nghiệp
55KTE-00114749Đỗ Ngọc Tú02/06/1990Kỹ sư Kỹ thuật hạ tầng đô thị
56KTE-00035846Nguyễn Thái Hậu16/10/1977Kỹ sư Công trình thủy lợi
57KTE-00114752Phí Thị Điệp09/03/1980Kỹ sư Kinh tế xây dựng
58KTE-00114753Trần Đức Quyền16/07/1979Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
59KTE-00114754Trần Ngọc Hoàng31/10/1991Kỹ sư Kỹ thuật mỏ
60KTE-00114745Nguyễn Hữu Hiền13/07/1986Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
61KTE-00116769Nguyễn Hữu Chất16/04/1991Kỹ sư Kinh tế xây dựng
62KTE-00114758Nguyễn Hữu Long16/04/1977Kỹ sư Vô tuyến điện và Thông tin liên lạc
63KTE-00116770Nguyễn Thu Anh12/08/1991Kỹ sư Kinh tế xây dựng
64KTE-00116771Lê Trung Hiếu10/07/1975Kỹ sư Xây dựng cầu đường
65KTE-00116772Nguyễn Đình Hanh01/05/1978Kỹ sư Xây dựng cầu đường
66KTE-00114792Đoàn Trần Hiếu04/06/1981Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
67KTE-00109850Nguyễn Huy Tuấn Anh25/07/1982Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
68KTE-00116773Phạm Văn Tám21/08/1983Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
69KTE-00116774Vũ Thị Lụa12/07/1995Kỹ sư Kinh tế xây dựng
70KTE-00103399Phan Văn Hữu18/11/1995Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
71KTE-00116775Nguyễn Quốc Huy16/03/1982Kỹ sư Kinh tế xây dựng
72KTE-00116776Hoàng Văn Tâm18/02/1982Kỹ sư Xây dựng
73KTE-00116777Trần Quang Trung28/03/1980Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
74KTE-00116778Trần Trung Hiếu09/09/1983Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
75KTE-00110022Nguyễn Thị Ngọc Nhung11/11/1988Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
76KTE-00002278Võ Thanh Quang13/09/1977Kỹ sư Điện kỹ thuật
77KTE-00077594Trần Hoàng Vũ06/05/1980Kỹ sư Điện khí hóa và Cung cấp điện
78KTE-00113395Nguyễn Đăng Khoa07/01/1983Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điện
79KTE-00098398Trần Trọng Thái14/10/1985Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
80KTE-00114442Dương Quang Hải25/08/1985Kỹ sư Xây dựng cầu đường
81KTE-00114443Hồ Văn Cảnh09/09/1991Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
82KTE-00091508Bùi Đình Tuyển12/08/1964Kỹ sư Xây dựng cầu đường
83KTE-00097163Phạm Xuân Thuận08/09/1991Kỹ sư Kỹ thuật công trình biển
84KTE-00109811Trương Thế Tài04/09/1983Kỹ sư Xây dựng
85KTE-00116779Đào Thị Phương Hạnh11/11/1984Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
86KTE-00116780Phạm Lộc02/03/1991Cao đẳng Kinh tế xây dựng
87KTE-00116781Nguyễn Thế Đức29/09/1988Kỹ sư Xây dựng Cầu – Đường
88KTE-00116782Nguyễn Việt Cường01/12/1981Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
89KTE-00116783Ứng Trọng Nghĩa08/10/1984Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
90KTE-00017743Ngô Thị Đảm06/03/1974Kỹ sư Kinh tế xây dựng
91KTE-00116784Lê Thành24/03/1962Kiến trúc sư
92KTE-00116785Phạm Trung Nghĩa10/10/1970Kỹ sư Công trình thuỷ lợi
93KTE-00116786Nguyễn Thùy Dương08/10/1982Kỹ sư Xây dựng dân dụng công nghiệp
94KTE-00116787Nguyễn Đức Thắng21/12/1986Kỹ sư Quản lý quy hoạch đô thị – nông thôn và tài nguyên môi trường
95KTE-00109744Trương Trung Kiên05/05/1987Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
96KTE-00116788Nguyễn Văn Phong29/01/1985Kỹ sư Kinh tế học và Quản lý doanh nghiệp xây dựng
97KTE-00116789Trần Thị Kim Chi22/03/1982Kỹ sư Điện
98KTE-00116790Phạm Thanh Tùng20/12/1987Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
99KTE-00116791Nguyễn Văn Vịnh15/11/1983Kỹ sư Kinh tế xây dựng
100KTE-00067899Đỗ Quý Trưởng22/06/1992Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
101KTE-00116792Mai Thanh Sơn28/04/1983Kỹ sư xây dựng công trình
102KTE-00114601Trần Đặng Bình18/01/1985Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
103KTE-00114605Nguyễn Đắc Hạnh12/04/1980Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
104KTE-00116793Đào Ngọc Huệ10/04/1993Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
105KTE-00085946Nguyễn Văn Vượng29/09/1984Kỹ sư Xây dựng dân dụng và Công nghiệp
106KTE-00116794Lê Anh Dũng11/11/1984Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật xây dựng
107KTE-00114618Nguyễn Thanh Sơn03/11/1981Kỹ sư Xây dựng cầu đường
108KTE-00070031Nguyễn Xuân Hữu07/12/1984Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật xây dựng
109KTE-00091789Trần Thị Hồng Nhung08/02/1991Kỹ sư Kinh tế xây dựng
110KTE-00114619Phạm Thành Long06/07/1988Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
111KTE-00103880Hoàng Thị Quế05/08/1986Kỹ sư Xây dựng Cầu – Đường
112KTE-00088484Trần Mạnh Thắng02/06/1989Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật giao thông
113KTE-00116795Trương Long An09/10/1983Kỹ sư Kinh tế xây dựng
114KTE-00105622Phan Ngọc Hùng28/04/1993Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
115KTE-00116796Nguyễn Hải Hà23/06/1983Kỹ sư Kinh tế xây dựng
116KTE-00116797Nguyễn Thị Như Ảnh11/07/1977Kỹ sư Kinh tế thủy lợi
117KTE-00116798Nguyễn Thị Hiền06/11/1988Kỹ sư Xây dựng Cầu – Đường
118KTE-00094059Lê Văn Hùng20/10/1981Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
119KTE-00114746Phạm Hữu Văn20/01/1977Kỹ sư Xây dựng cầu đường
120KTE-00114748Nguyễn Quang Huy16/11/1974Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
121KTE-00114750Phạm Văn Tuy04/01/1985Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
122KTE-00111874Nguyễn Thành Long26/07/1984Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
123KTE-00114751Đỗ Bình Giang19/08/1968Kỹ sư Xây dựng đường ô tô
124KTE-00114755Phạm Đắc Dương24/10/1984Kỹ sư Cấp thoát nước
125KTE-00114756Hồ Công Duyên16/06/1988Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
126KTE-00053550Đỗ Tiến Lâm16/05/1984Kỹ sư Xây dựng cầu đường
127KTE-00114600Trần Mạnh Hùng05/10/1985Kỹ sư Công trình thủy lợi
128KTE-00054373Nguyễn Văn Long09/05/1986Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
129KTE-00002845Vũ Tiến Đệ20/10/1976Kỹ sư Xây dựng công trình
130KTE-00116799Nguyễn Huy Văn11/09/1984Kiến trúc sư
131KTE-00116800Nguyễn Văn Thuyết16/10/1970Kỹ sư Kinh tế nông nghiệp
132KTE-00116801Nguyễn Viết Thành29/04/1987Kỹ sư Kỹ thuật điện tử, viễn thông
133KTE-00114823Nguyễn Hữu Ngọ01/08/1954Kỹ sư Kinh tế xây dựng
134KTE-00112033Nguyễn Ngọc Quang07/06/1983Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
135KTE-00008877Phùng Quang Tuấn15/05/1980Kỹ sư Địa chất công trình – ĐKT
136KTE-00105753Phạm Xuân Hồng07/06/1978Kỹ sư Công trình thủy lợi
137KTE-00105772Bùi Quốc Phong26/11/1987Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
138KTE-00114822Đào Trọng Hải06/08/1980Kỹ sư Xây dựng công trình thủy
139KTE-00112050Đặng Thúy Anh21/05/1977Kỹ sư Kinh tế xây dựng
140KTE-00112032Diệp Minh Hiền24/03/1987Kỹ sư Kỹ thuật công trình
141KTE-00116802Nguyễn Văn Toan06/10/1984Kỹ sư Xây dựng cầu đường
142KTE-00109909Lê Thanh Hải13/02/1984Kỹ sư Xây dựng cầu đường
143KTE-00109915Nguyễn Thanh Tuấn18/08/1991Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
144KTE-00116803Nguyễn Anh Khoa16/02/1986Kỹ sư Cơ khí – Cơ Điện tử
145KTE-00116804Nguyễn Văn Hạnh05/05/1972Kỹ sư Xây dựng Cầu – Đường
146KTE-00041059Nguyễn Văn Lý02/08/1988Kỹ sư Công trình thủy điện

Hội Kinh tế Xây Dựng Việt Nam tổ chức liên tục các kỳ thi sát hạch chứng chỉ hành nghề Định giá, Quản lý dự án hàng tháng cho các cá nhân đủ điều kiện năng lực dự thi theo đúng quy định của Bộ Xây Dựng ban hành.

Các hội viên tham gia Hội Kinh tế Xây dựng Việt Nam luôn được hội quan tâm nhiều quyền lợi:

+ Được phổ biến, cập nhật các quy định mới của pháp luật về đầu tư xây dựng;

+ Tham gia các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ;

+ Được tham gia các buổi hội thảo chuyên môn, chuyên đề;

+ Được bảo vệ quyền lợi của hội viên;

+ Được cấp chứng chỉ hành nghề theo quy đúng quy định của pháp luật,

Quy trình làm hồ sơ cấp Chứng chỉ cho hội viên nhanh gọn, thủ tục đơn giản, đúng hẹn, không đi lại nhiều lần. Mời các tổ chức và cá nhân đăng ký trở thành thành viên của Hội, nộp hồ sơ và thi sát hạch chứng chỉ hành nghề.

Liên hệ: Hội kinh tế xây dựng Việt Nam.

Địa chỉ: Số 20 Thể Giao, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội