Tác giả: Dương Thanh Mai

Danh sách các cá nhân được Hội Kinh tế xây dựng Việt Nam cấp chứng chỉ hành nghề đợt 4 ngày 25/12/2018

DANH SÁCH CÁ CÁ NHÂN LÀ HỘI VIÊN CỦA HỘI KINH TẾ XÂY DỰNG VIỆT NAM ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐỢT 4 THI NGÀY 25/12/2018  STT Họ và tên Năm sinh Trình độ chuyên môn Mã sát hạch 1 Nguyễn Văn Quyết 1981 Kỹ sư – vận tải kinh tế đường bộ và thành phố KTE-00049823 2 Phạm Thu Ngân 1986 Kỹ sư Tự động hóa thiết kế cầu đường KTE-00049824 3 Phạm Việt Dũng 1984 Kỹ sư xây dựng thủy lợi- thủy điện KTE-00049825 4 Nguyễn Tuấn Anh 1991 Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công...

Read More

Danh sách các cá nhân được Hội Kinh tế xây dựng Việt Nam cấp chứng chỉ hành nghề đợt 5 ngày 25/01/2019

DANH SÁCH CÁ CÁ NHÂN LÀ HỘI VIÊN CỦA HỘI KINH TẾ XÂY DỰNG VIỆT NAM ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ  ĐỢT 5 THI NGÀY 25/01/2019  Căn cứ kết quả kiểm tra hồ sơ là kết quả sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đã được Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Hội Kinh tế xây dựng Việt Nam tổ chức ngày 25/1/2019, Cục Quản lý hoạt động xây dựng cấp mã số chứng chỉ hành nghề Tư vấn giám sát xây dựng cho 21 cá nhân có kết quả đạt yêu...

Read More