DANH SÁCH CÁ NHÂN LÀ HỘI VIÊN CỦA HỘI KINH TẾ XÂY DỰNG VIỆT NAM ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THI VÀO THÁNG 10/2020

Căn cứ kết quả kiểm tra hồ sơ và kết quả sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đã được Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Hội Kinh tế xây dựng Việt Nam tổ chức  tháng 10/2020, Cục Quản lý hoạt động xây dựng cấp mã số chứng chỉ hành nghề Định giá và Quản lý dự án  cho:  135 cá nhân có kết quả đạt yêu cầu. Danh sách cụ thể của các cá nhân được đính kèm trong file dưới đây:

Số Chứng chỉ       Họ và tên                         Năm Sinh    Lĩnh vực cấp          Hạng

KTE-00036187 Phan Thế Phú 15/10/1991 Quản lý dự án III
KTE-00098834 Phan Hữu Linh 17/11/1993 Quản lý dự án III
KTE-00111587 Nguyễn Hà Phương 23/04/1976 Quản lý dự án II
KTE-00111588 Kim Văn Tư 20/09/1985 Định giá xây dựng II
KTE-00111589 Nguyễn Khắc Triệu 14/08/1991 Quản lý dự án III
KTE-00111590 Hồ Thị Linh 28/08/1993 Định giá xây dựng III
      Quản lý dự án III
KTE-00111591 Nguyễn Văn Nam 12/07/1990 Định giá xây dựng II
      Quản lý dự án III
KTE-00111592 Đỗ Thành Luân 31/03/1993 Định giá xây dựng III
KTE-00111593 Phạm Thị Mỹ 30/03/1987 Định giá xây dựng II
      Quản lý dự án II
KTE-00105087 Vũ Văn Đức 09/04/1989 Quản lý dự án II
KTE-00076735 Trần Thị Quyên 04/06/1992 Định giá xây dựng II
KTE-00111594 Hoàng Huyền Thương 30/01/1988 Định giá xây dựng II
KTE-00111595 Phan Hoàng Phương 05/03/1984 Định giá xây dựng II
KTE-00023376 Vũ Thái Hiệp 25/12/1977 Định giá xây dựng II
      Quản lý dự án II
KTE-00111596 Trần Hồng Thanh 15/10/1981 Định giá xây dựng II
      Quản lý dự án II
KTE-00111597 Nguyễn Minh Việt 18/07/1973 Định giá xây dựng II
      Quản lý dự án II
KTE-00052593 Nguyễn Hà Phương 02/05/1979 Định giá xây dựng III
KTE-00023377 Phạm Tuấn Hòa 02/02/1984 Định giá xây dựng II
      Quản lý dự án II
KTE-00111598 Nguyễn Xuân Định 28/08/1986 Định giá xây dựng II
      Quản lý dự án II
KTE-00023415 Đào Quang Vui 18/11/1986 Định giá xây dựng II
      Quản lý dự án II
KTE-00111599 Trần Thị Hương 10/10/1979 Định giá xây dựng II
      Quản lý dự án II
KTE-00111600 Tạ Tuấn Anh 22/12/1975 Định giá xây dựng II
      Quản lý dự án II
KTE-00023407 Trịnh Quốc Thịnh 20/06/1976 Định giá xây dựng II
      Quản lý dự án II
KTE-00111601 Nguyễn Đắc Khánh 20/11/1977 Định giá xây dựng II
      Quản lý dự án II
KTE-00111602 Nghiêm Xuân Hùng 29/11/1975 Định giá xây dựng II
      Quản lý dự án II
KTE-00111603 Nguyễn Thị Thùy Dương 19/10/1989 Định giá xây dựng II
      Quản lý dự án II
KTE-00023366 Trương Viết Cường 24/06/1982 Định giá xây dựng II
      Quản lý dự án II
KTE-00042350 Phạm Anh Tuấn 06/03/1983 Định giá xây dựng II
      Quản lý dự án II
KTE-00086347 Nguyễn Trọng Long 29/04/1976 Định giá xây dựng II
      Quản lý dự án II
KTE-00111604 Lê Việt Nam 05/07/1978 Định giá xây dựng II
      Quản lý dự án II
KTE-00017855 Phạm Quang Nam 17/09/1983 Quản lý dự án II
KTE-00104743 Dương Thế Nhung 08/05/1984 Quản lý dự án II
KTE-00095506 Lê Minh Hiếu 12/12/1993 Quản lý dự án III
KTE-00086468 Nguyễn Đình Thư 04/02/1984 Định giá xây dựng III
KTE-00111605 Lã Trung Đức 26/09/1991 Định giá xây dựng III
      Quản lý dự án III
KTE-00111606 Bùi Cao Thắng 31/10/1991 Định giá xây dựng III
      Quản lý dự án III
KTE-00111607 Trần Phạm Thái Hà 16/10/1986 Định giá xây dựng III
      Quản lý dự án III
KTE-00111608 Đào Thị Thanh Hải 13/11/1975 Định giá xây dựng III
      Quản lý dự án III
KTE-00111609 Phí Văn Thảo 21/12/1970 Định giá xây dựng II
KTE-00111610 Trần Viết Bình 23/04/1978 Định giá xây dựng II
KTE-00085591 Nguyễn Thị Bình 12/10/1985 Quản lý dự án II
KTE-00111611 Phan Duy Ngọc 24/07/1984 Định giá xây dựng II
KTE-00111612 Nguyễn Văn Thanh 06/09/1986 Định giá xây dựng II
KTE-00108069 Mai Thiều Sơn 03/06/1984 Định giá xây dựng II
KTE-00111613 Nguyễn Thị Uyên 31/12/1993 Định giá xây dựng III
KTE-00111614 Nguyễn Thị Cẩm Vinh 06/09/1991 Định giá xây dựng II
KTE-00111615 Phạm Văn Kính 31/08/1985 Định giá xây dựng III
KTE-00111616 Ngô Văn Quý 24/08/1991 Định giá xây dựng III
KTE-00111617 Đào Trọng Duy 05/08/1987 Định giá xây dựng III
KTE-00111618 Đàm Thị Hoa Mai 22/04/1994 Định giá xây dựng III
KTE-00073194 Trịnh Quốc Hùng 19/10/1986 Quản lý dự án II
KTE-00111619 Phạm Thị Thiêm 21/10/1987 Định giá xây dựng III
KTE-00111620 Đào Văn Tú 18/09/1976 Định giá xây dựng II
KTE-00111621 Trương Văn Long 12/07/1986 Định giá xây dựng II
KTE-00089634 Lê Trọng Hiếu 23/04/1984 Định giá xây dựng II
KTE-00111622 Nguyễn Phạm Hùng Sơn 27/12/1985 Định giá xây dựng II
      Quản lý dự án II
KTE-00111623 Nguyễn Đắc Tuấn 02/10/1985 Định giá xây dựng II
      Quản lý dự án II
KTE-00111624 Nguyễn Thị Hải Yến 19/08/1979 Quản lý dự án II
KTE-00111625 Cấn Anh Tú 29/05/1982 Định giá xây dựng II
      Quản lý dự án II
KTE-00111626 Nguyễn Hương Hùng 26/10/1982 Quản lý dự án II
KTE-00111627 Phan Hồng Quang 01/07/1986 Quản lý dự án II
KTE-00111628 Nguyễn Mạnh Quân 31/10/1984 Định giá xây dựng II
      Quản lý dự án II
KTE-00111629 Nguyễn Văn Năng 27/01/1985 Quản lý dự án II
KTE-00111630 Vương Tuấn Linh 20/10/1989 Quản lý dự án II
KTE-00111631 Nguyễn Sỹ Trường 16/01/1988 Quản lý dự án II
KTE-00111632 Mai Nguyên Thành 06/09/1979 Định giá xây dựng II
KTE-00068557 Hoàng Xuân Chiến 08/03/1980 Quản lý dự án II
KTE-00111633 Nguyễn Thái Bình 12/04/1985 Định giá xây dựng II
KTE-00046310 Nguyễn Văn Truyền 08/03/1981 Quản lý dự án II
KTE-00066311 Nguyễn Văn Nam 25/04/1985 Định giá xây dựng II
KTE-00045934 Phạm Đăng Dũng 01/09/1977 Quản lý dự án II
KTE-00111634 Lê Thị Thanh Đẹp 12/02/1989 Định giá xây dựng III
KTE-00108103 Trần Hữu Ngọc 02/12/1978 Quản lý dự án II
KTE-00085177 Lê Thái Thanh 13/05/1981 Định giá xây dựng II
KTE-00077084 Nguyễn Đức Anh 20/05/1989 Định giá xây dựng III
KTE-00060584 Nguyễn Anh Tuấn 20/11/1976 Định giá xây dựng II
KTE-00111635 Hoàng Mạnh Điệp 03/08/1980 Định giá xây dựng II
KTE-00111636 Nguyễn Văn Thơi 01/08/1970 Định giá xây dựng II
KTE-00111637 Ngô Trí Chung 11/02/1983 Định giá xây dựng II
KTE-00105091 Nguyễn Đức Mạnh 08/11/1979 Định giá xây dựng II
KTE-00111638 Vũ Quốc Việt 05/08/1982 Định giá xây dựng II
KTE-00111639 Nguyễn Ngọc Anh 15/06/1984 Định giá xây dựng II
KTE-00046432 Nguyễn Đức Quân 27/02/1990 Định giá xây dựng II
KTE-00111640 Trương Bá Thìn 03/05/1988 Định giá xây dựng III
KTE-00111641 Nguyễn Văn Linh 29/11/1992 Định giá xây dựng III
KTE-00111642 Nguyễn Thế Tuấn Anh 27/03/1973 Định giá xây dựng II
KTE-00111643 Nguyễn Lý Mạnh 10/10/1980 Định giá xây dựng III
      Quản lý dự án III
KTE-00111644 Cái Quốc Bình 25/09/1976 Định giá xây dựng II
      Quản lý dự án II
KTE-00111645 Nguyễn Thành Ngạn 23/09/1991 Định giá xây dựng III
      Quản lý dự án III
KTE-00111646 Nguyễn Minh Trực 06/05/1987 Định giá xây dựng III
KTE-00111647 Hà Trọng Tùng 23/08/1985 Định giá xây dựng II
      Quản lý dự án II
KTE-00109759 Lê Quốc Đạt 22/12/1986 Định giá xây dựng II
KTE-00109940 Nguyễn Thanh Sơn 13/03/1968 Định giá xây dựng II
      Quản lý dự án II
KTE-00065977 Nguyễn Tiến Việt 12/11/1981 Định giá xây dựng II
KTE-00002754 Trần Xuân Điệp 09/06/1983 Định giá xây dựng II
KTE-00109960 Lê Văn Huấn 12/12/1986 Định giá xây dựng II
KTE-00109912 Nguyễn Minh Tuấn 15/06/1984 Định giá xây dựng II
KTE-00037417 Đỗ Công Du 19/07/1992 Quản lý dự án III
KTE-00111648 Đinh Văn Hoàn 03/11/1976 Định giá xây dựng II
KTE-00109941 Trương Đình Vân 16/09/1983 Định giá xây dựng III
      Quản lý dự án III
KTE-00059795 Bùi Ngọc Thành 02/11/1981 Định giá xây dựng II
KTE-00097297 Tô Văn Cường 08/04/1990 Định giá xây dựng III
      Quản lý dự án III
KTE-00111649 Bùi Huy Hoàng 08/12/1978 Quản lý dự án II
KTE-00111650 Nguyễn Hùng Sơn 16/10/1980 Quản lý dự án II
KTE-00111651 Trần Văn Nghĩa 23/10/1982 Quản lý dự án II
KTE-00022152 Nguyễn Ngọc Tiến 14/01/1982 Quản lý dự án II
KTE-00111652 Trần Xuân Dũng 16/02/1984 Định giá xây dựng II
KTE-00111653 Đinh Văn Duy 29/05/1991 Định giá xây dựng II
      Quản lý dự án III
KTE-00072228 Nguyễn Việt Tiến 19/05/1987 Quản lý dự án II
KTE-00084477 Nguyễn Đình Kiên 11/04/1989 Quản lý dự án II
KTE-00108132 Nguyễn Văn Ưng 28/07/1984 Định giá xây dựng III
KTE-00109888 Nguyễn Tiến Tuấn 24/02/1983 Định giá xây dựng II
KTE-00090803 Nguyễn Văn Nam 01/07/1986 Định giá xây dựng III
KTE-00109782 Nguyễn Hoàng Tiến 29/10/1978 Định giá xây dựng II
      Quản lý dự án II
KTE-00111654 Trần Nguyễn Hoàng Tuấn 08/03/1974 Định giá xây dựng II
KTE-00111655 Phan Tuấn Dũng 14/11/1976 Định giá xây dựng II
KTE-00071821 Huỳnh Ngọc Minh 06/10/1974 Định giá xây dựng II
KTE-00071743 Phan Quốc Bình 28/03/1981 Định giá xây dựng II
KTE-00071744 Lê Thừa Tiến 17/07/1991 Định giá xây dựng II
KTE-00111656 Lê Đình Huy 25/12/1988 Định giá xây dựng II
KTE-00105532 Nguyễn Hữu Trung 22/08/1983 Định giá xây dựng II
KTE-00111657 Phù Vũ Anh Vinh 05/11/1987 Định giá xây dựng II
KTE-00071820 Đỗ Huy Đáp 28/01/1975 Định giá xây dựng II
KTE-00111658 Nguyễn Xuân Nguyên 19/04/1981 Định giá xây dựng II
KTE-00105535 Võ Sỹ Nguyên 10/09/1985 Định giá xây dựng II
KTE-00105537 Bành Trường Sơn 15/02/1987 Định giá xây dựng II
KTE-00105538 Phạm Bá Hoàng 10/10/1986 Định giá xây dựng II
KTE-00111659 Hoàng Xuân Đức 23/05/1990 Định giá xây dựng II
KTE-00111660 Trần Quốc Khánh 15/09/1984 Định giá xây dựng II
KTE-00111661 Nguyễn Thành Phương 13/10/1984 Định giá xây dựng II
KTE-00111662 Dương Đức Tâm 08/03/1983 Định giá xây dựng II
KTE-00111663 Tạ Danh Lộc 16/07/1979 Định giá xây dựng II
KTE-00111664 Huỳnh Thanh Toàn 15/08/1972 Định giá xây dựng II
KTE-00111665 Phạm Thanh Tùng 30/10/1971 Định giá xây dựng II
KTE-00105533 Trần Huỳnh Hải Duy 15/08/1992 Định giá xây dựng II

 

 

Hội Kinh tế Xây Dựng Việt Nam tổ chức liên tục các kỳ thi sát hạch chứng chỉ hành nghề Định giá, Quản lý dự án hàng tháng cho các cá nhân đủ điều kiện năng lực dự thi theo đúng quy định của Bộ Xây Dựng ban hành.

Các hội viên tham gia Hội Kinh tế Xây dựng Việt Nam luôn được hội quan tâm nhiều quyền lợi:

+ Được phổ biến, cập nhật các quy định mới của pháp luật về đầu tư xây dựng;

+ Tham gia các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ;

+ Được tham gia các buổi hội thảo chuyên môn, chuyên đề;

+ Được bảo vệ quyền lợi của hội viên;

+ Được cấp chứng chỉ hành nghề theo quy đúng quy định của pháp luật,

Quy trình làm hồ sơ cấp Chứng chỉ cho hội viên nhanh gọn, thủ tục đơn giản, đúng hẹn, không đi lại nhiều lần. Mời các tổ chức và cá nhân đăng ký trở thành thành viên của Hội, nộp hồ sơ và thi sát hạch chứng chỉ hành nghề.

Liên hệ: Hội kinh tế xây dựng Việt Nam.

Địa chỉ: Số 20 Thể Giao, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội