Chuyên mục: Chứng chỉ hành nghề

Cấp chứng chỉ Hành nghề định giá xây dựng theo Nghị định số 100/2018/NĐ-CP và Thông tư số 08/2018/TT-BXD

Cấp chứng chỉ Hành nghề định giá xây dựng theo Nghị định số 100/2018/NĐ-CP và Thông tư số 08/2018/TT-BXD. Các bạn đối chiếu với bản thân nhé. I. Vấn đề 1: Điều kiện chung “Điều 45. Điều kiện chung để được cấp chứng chỉ hành nghề...

Read More
Loading