Danh sách các cá nhân là hội viên được cấp chứng chỉ hành nghề đợt 2 (thi ngày 09/11/2018)

STT Họ và tên Năm sinh Trình độ chuyên môn Mã số chứng chỉ hành nghề
1 Lê Duy Trung 29/12/1976 Kỹ sư Xây dựng dân dụng công nghiệp KTE-00045109
2 Trần Hoài Anh 20/09/1982 Kỹ sư thiết bị điện – điện tử KTE-00045110
3 Nguyễn Kỳ Nha 03/04/1982 Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ KTE-00045111
4 Lê Khánh Lâm 14/08/1969 Cử nhân kinh tế KTE-00045112
5 Đỗ Anh Hoàng 07/01/1987 Kỹ sư xây dựng cầu đường KTE-00045113
6 Trần Xuân Sơn 05/01/1981 Kỹ sư Xây dựng dân dụng công nghiệp KTE-00045114
7 Hoàng Thị Vinh 20/08/1982 Cử nhân kinh tế KTE-00045115
8 Mai Quang Phúc 05/02/1989  Kế toán KTE-00045116
9 Dương Bảo Khánh 06/07/1983 Kỹ sư Kinh tế Xây dựng KTE-00045117
10 Võ Thị Thu Hà 12/03/1992 Thạc sĩ kinh tế, chuyên ngành kế toán KTE-00045118
11 Hoàng Anh Tú 26/06/1992 Kiểm toán KTE-00045119
12 Mai Việt Hùng 01/10/1983 kế toán – kiểm toán KTE-00045120
13 Cao Hữu Kiên 10/10/1990 Cử nhân chuyên ngành Kiểm toán KTE-00045121
14 Phan Đình Dũng 02/11/1992 Cử nhân Kế toán – Chuyên ngành kiểm toán KTE-00045122
15 Nguyễn Thị Mai 16/03/1992 Chuyên ngành kiểm toán- hệ chính quy KTE-00045123
16 Trần Anh Tuấn 20/01/1988 Chuyên ngành dự án và quản lý dự án XDCTGT – Ngành: Xây dựng cầu đường KTE-00045124
17 Vũ Thị Tâm 08/11/1988 Tài chính doanh nghiệp KTE-00045125
18 Nguyễn Thị Hồng Gấm 29/09/1984 Cử nhân – chuyên ngành kế toán – chính quy KTE-00045126
19 Nguyễn Minh Long 14/12/1976 Cử nhân kinh tế KTE-00045127
20 Cồ Thị Kim Oanh 23/05/1988 Kỹ sư kinh tế xây dựng KTE-00045128
21 Bùi Văn Nhường 09/07/1988 Kỹ sư Xây dựng dân dụng công nghiệp KTE-00045129
22 Chu Thị Mai 20/11/1980 Cử nhân kinh tế: chuyên ngành kế toán KTE-00045130
23 Bùi Minh Đức 16/07/1992 Cử nhân kế toán KTE-00045131
24 Đào Ngọc Sơn 15/10/1982 Tự động hóa thiết kế cầu đường K41 đại học Giao thông vận tải Hà Nội KTE-00045132
25 Đoàn Thị Dung 23/09/1984 Thạc sỹ kinh tế và quản lý xây dựng KTE-00045133

Văn bản số 929/HĐXD-VP ngày 04/12/2018 của Cục Quản lý hoạt động xây dựng gửi Hội Kinh tế xây dựng cấp mã số chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân.

Văn bản số 929/HĐXD-VP ngày 04/12/2018 của Cục Quản lý hoạt động xây dựng gửi Hội Kinh tế xây dựng cấp mã số chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân.

Văn bản số 929/HĐXD-VP ngày 04/12/2018 của Cục Quản lý hoạt động xây dựng gửi Hội Kinh tế xây dựng cấp mã số chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân.