DANH SÁCH CÁ CÁ NHÂN LÀ HỘI VIÊN CỦA HỘI KINH TẾ XÂY DỰNG VIỆT NAM ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THI VÀO THÁNG 03/2020

Căn cứ kết quả kiểm tra hồ sơ và kết quả sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đã được Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Hội Kinh tế xây dựng Việt Nam tổ chức  tháng 03/2020, Cục Quản lý hoạt động xây dựng cấp mã số chứng chỉ hành nghề Định giá và Quản lý dự án  cho:  28 cá nhân lĩnh vực Định giá và 7 cá nhân lĩnh vực Quản lý dự án có kết quả đạt yêu cầu. Danh sách cụ thể của các cá nhân được đính kèm trong file dưới đây:

Hội kinh tế  Xây dựng Việt Nam tổ chức liên tục các kỳ thi sát hạch chứng chỉ hành nghề Kỹ sư Định giá, Quản lý dự án  hàng tháng cho các cá nhân đủ điều kiện năng lực dự thi theo đúng quy định của Bộ Xây Dựng ban hành.

Quy trình làm hồ sơ chính xác, nhanh gọn, thủ tục đơn giản, đúng hẹn, không đi lại nhiều lần.

Mời các tổ chức và cá nhân liên hệ đăng ký thi nộp hồ sơ và thi sát hạch chứng chỉ hành nghề:

Thanh Mai: 0974 144 726

Ngọc Lan:   0941 064 900

Kim Hiền:   0334 660 395

Kim Oanh: 0981 890 448