DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN LÀ HỘI VIÊN CỦA HỘI KINH TẾ XÂY DỰNG VIỆT NAM ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THI (ĐỢT 24)

VÀO THÁNG 08/2020 và 09/2020

Căn cứ kết quả kiểm tra hồ sơ và kết quả sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đã được Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Hội Kinh tế xây dựng Việt Nam tổ chức  tháng 08/2020 và 09/2020, Cục Quản lý hoạt động xây dựng cấp mã số chứng chỉ hành nghề Định giá và Quản lý dự án hạng II và III  cho 218 cá nhân trong đó có: 116 cá nhân lĩnh vực Định giá và 102 cá nhân lĩnh vực QLDA có kết quả đạt yêu cầu. Danh sách cụ thể của các cá nhân được đính kèm trong file dưới đây:

STT     Số Chứng chỉ           Họ và tên                                           Năm Sinh           Lĩnh vực cấp                    Hạng

1 KTE-00107346 Đào Thị Hồng Minh 21/09/1981 Định giá xây dựng II
2 KTE-00107347 Vũ Thanh Tùng 27/08/1986 Định giá xây dựng II
3 KTE-00107348 Trần Ngọc Hoàng 15/04/1986 Định giá xây dựng II
4 KTE-00107349 Hoàng Xuân Tiến 02/05/1985
Định giá xây dựng
II
5 KTE-00107350 Phạm Đức Chung 14/07/1984 Định giá xây dựng II
6 KTE-00107351 Trịnh Xuân Tài 02/12/1985 Định giá xây dựng II
        Quản lý dự án II
7 KTE-00107352 Lê Thị Mai 07/05/1987 Định giá xây dựng II
        Quản lý dự án II
8 KTE-00107353 Nguyễn Sỹ Hải 02/08/1992 Định giá xây dựng II
9 KTE-00107354 Kiều Công Thành 06/05/1993 Định giá xây dựng II
10 KTE-00107355 Tô Văn Thắng 06/11/1982 Định giá xây dựng II
11 KTE-00107356 Trần Gia Tự 04/07/1989 Định giá xây dựng II
12 KTE-00107357 Trần Văn Dự 26/10/1980 Quản lý dự án II
13 KTE-00107358 Đặng Thị Vân 14/05/1980 Định giá xây dựng II
14 KTE-00107359 Hoàng Mạnh Cường 05/01/1988 Định giá xây dựng II
        Quản lý dự án II
15 KTE-00006785 Nguyễn Trung Diễm 20/05/1988 Định giá xây dựng II
        Quản lý dự án II
16 KTE-00107360 Nguyễn Thị Ngọc 23/06/1991 Định giá xây dựng III
        Quản lý dự án III
17 KTE-00058503 Trần Văn Quyết 14/12/1989 Định giá xây dựng II
18 KTE-00086448 Hoàng Công Hà 02/01/1987 Định giá xây dựng II
        Quản lý dự án II
19 KTE-00029790 Trần Ngọc Hưng 31/10/1983 Quản lý dự án II
20 KTE-00049347 Nguyễn Xuân Thuận 27/07/1987 Định giá xây dựng II
        Quản lý dự án II
21 KTE-00107361 Ngô Anh Dũng 06/07/1980 Định giá xây dựng II
        Quản lý dự án II
22 KTE-00107362 Kiều Tiến Lân 07/12/1982 Định giá xây dựng II
23 KTE-00105622 Phan Ngọc Hùng 28/04/1993 Định giá xây dựng III
24 KTE-00107363 Phạm Văn Tứ 10/08/1984 Định giá xây dựng II
25 KTE-00107364 Kim Xuân Hòa 24/01/1979 Định giá xây dựng II
26 KTE-00105636 Ngô Minh Khiêm 25/04/1975 Quản lý dự án II
27 KTE-00107365 Đàm Mai Hà 24/11/1990 Định giá xây dựng III
28 KTE-00107366 Bùi Thị Hải Yến 02/12/1981 Định giá xây dựng III
        Quản lý dự án III
29 KTE-00107367 Vũ Mạnh Cường 20/10/1983 Định giá xây dựng II
30 KTE-00063840 Võ Khánh Liêm 15/12/1978 Quản lý dự án II
31 KTE-00105750 Phạm Vũ Bá Linh 15/06/1990 Quản lý dự án II
32 KTE-00105751 Diệp Tuấn Anh 02/01/1988 Quản lý dự án II
33 KTE-00037561 Hồ Tấn Thanh 23/03/1987 Quản lý dự án II
34 KTE-00107368 Huỳnh Kim Long 22/12/1988 Định giá xây dựng II
35 KTE-00062038 Trang Sĩ Hậu 19/10/1981 Định giá xây dựng II
36 KTE-00107369 Phạm Thanh Phong 28/01/1978 Định giá xây dựng II
37 KTE-00063842 Lê Minh Mẫn 11/07/1986 Quản lý dự án II
38 KTE-00040915 Trương Ngọc Quang 22/02/1989 Quản lý dự án II
39 KTE-00071570 Đinh Thị Thu Hiền 12/08/1987 Định giá xây dựng II
40 KTE-00103340 Phạm Trường Nam 01/01/1985 Định giá xây dựng III
41 KTE-00078906 Vương Quốc Việt 20/05/1984 Quản lý dự án II
42 KTE-00107370 Nguyễn Quang Vũ 30/06/1986 Quản lý dự án II
43 KTE-00107371 Nguyễn Trung Kiên 15/05/1980 Quản lý dự án II
44 KTE-00107372 Ngô Trường Sinh 05/03/1983 Quản lý dự án II
45 KTE-00107373 Hoàng Tiến Dũng 12/01/1963 Quản lý dự án II
46 KTE-00107374 Vũ Thị Vân 27/05/1971 Quản lý dự án II
47 KTE-00107375 Lê Bảo Quyền 30/01/1980 Quản lý dự án II
48 KTE-00107376 Lê Hùng Mạnh 20/10/1966 Quản lý dự án II
49 KTE-00107377 Tô Anh Chiến 02/07/1980 Quản lý dự án II
50 KTE-00107378 Hoàng Minh Hiền 01/04/1963 Quản lý dự án II
51 KTE-00107379 Phạm Thanh Sơn 26/12/1976 Quản lý dự án II
52 KTE-00107380 Nguyễn Thị Mai Hương 01/04/1982 Quản lý dự án II
53 KTE-00107381 Đào Hữu Quân 28/03/1980 Quản lý dự án II
54 KTE-00107382 Nguyễn Thành Đông 19/05/1982 Quản lý dự án II
55 KTE-00107383 Lương Thị Thu Hằng 08/08/1985 Quản lý dự án II
56 KTE-00107384 Lê Anh Hiếu 13/05/1976 Quản lý dự án II
57 KTE-00107385 Bùi Thị Thu Lan 17/03/1978 Quản lý dự án II
58 KTE-00107386 Hoàng Thu Vân 29/08/1984 Quản lý dự án II
59 KTE-00107387 Vương Tất Ngọc 17/09/1976 Quản lý dự án II
60 KTE-00105661 Nguyễn Đình Thăng 16/03/1993 Định giá xây dựng III
61 KTE-00105705 Vũ Xuân Lâm 05/08/1990 Định giá xây dựng III
62 KTE-00107388 Phạm Văn Phi 10/07/1979 Định giá xây dựng II
63 KTE-00107389 Phạm Minh Phước 03/02/1988 Định giá xây dựng III
64 KTE-00107390 Huỳnh Thị Nhựt Nga 24/04/1980 Định giá xây dựng II
        Quản lý dự án III
65 KTE-00073776 Nguyễn Việt Mẫn 11/02/1985 Quản lý dự án II
66 KTE-00034902 Lê Vũ Thắng 01/11/1979 Quản lý dự án II
67 KTE-00107391 Đào Văn Duy 11/02/1988 Định giá xây dựng II
68 KTE-00107392 Bùi Sơn Tùng 26/11/1988 Định giá xây dựng II
69 KTE-00095532 Lê Thanh Tùng 28/08/1981 Định giá xây dựng II
        Quản lý dự án II
70 KTE-00107393 Lê Văn Cường 21/05/1981 Định giá xây dựng II
        Quản lý dự án II
71 KTE-00107394 Lê Đức Thọ 31/07/1980 Định giá xây dựng II
        Quản lý dự án II
72 KTE-00107395 Nguyễn Thị Thanh Vân 07/01/1977 Quản lý dự án II
73 KTE-00107396 Phan Việt Phương 29/01/1983 Quản lý dự án II
74 KTE-00107397 Nguyễn Tuấn Tài 11/08/1979 Quản lý dự án II
75 KTE-00107398 Nguyễn Hải Hậu 11/12/1985 Định giá xây dựng II
        Quản lý dự án II
76 KTE-00107399 Nguyễn Hữu Quân 26/01/1987 Quản lý dự án II
77 KTE-00043300 Vũ Xuân Tùng 07/06/1990 Định giá xây dựng II
        Quản lý dự án II
78 KTE-00107400 Đinh Quốc Tuấn 07/06/1979 Định giá xây dựng II
        Quản lý dự án II
79 KTE-00107401 Đỗ Xuân Quý 16/10/1981 Quản lý dự án II
80 KTE-00107402 Đào Thế Tiến 08/09/1976 Quản lý dự án II
81 KTE-00107403 Vũ Ngọc Thành 25/02/1987 Quản lý dự án II
82 KTE-00107404 Dương Mạnh Kiên 02/11/1982 Định giá xây dựng II
83 KTE-00107405 Hà Hữu Thành 28/05/1981 Định giá xây dựng II
84 KTE-00107406 Cao Văn Trình 21/10/1984 Định giá xây dựng II
85 KTE-00107407 Lê Xuân Triều 05/03/1981 Định giá xây dựng II
86 KTE-00107408 Nguyễn Hồng Sơn 26/07/1988 Định giá xây dựng II
87 KTE-00107409 Lê Thị Thu Phương 08/06/1989 Định giá xây dựng II
88 KTE-00107410 Trần Trung Kiên 03/02/1989 Định giá xây dựng II
89 KTE-00107411 Nguyễn Thị Hoài 02/10/1989 Định giá xây dựng II
        Quản lý dự án II
90 KTE-00107412 Nguyễn Quang Huy 07/12/1994 Quản lý dự án III
91 KTE-00107413 Vũ Thành Trung 28/08/1986 Quản lý dự án II
92 KTE-00107414 Đỗ Trọng Trình 07/10/1981 Quản lý dự án II
93 KTE-00107415 Lê Việt Bách 11/06/1988 Quản lý dự án II
94 KTE-00107416 Trần Nguyên Hùng 19/12/1981 Quản lý dự án II
95 KTE-00107417 Nguyễn Hoàng Thành Trung 04/11/1984 Quản lý dự án II
96 KTE-00107418 Chung Tuấn Anh 18/04/1986 Quản lý dự án II
97 KTE-00107419 Trần Trí Anh 27/06/1973 Định giá xây dựng II
        Quản lý dự án II
98 KTE-00107420 Lê Xuân Thịnh 07/05/1984 Quản lý dự án II
99 KTE-00107421 Lê Thanh Tùng 24/09/1979 Định giá xây dựng II
        Quản lý dự án II
100 KTE-00107422 Nguyễn Trần Thành 30/10/1979 Quản lý dự án II
101 KTE-00107423 Nguyễn Hồng Nhung 10/07/1982 Định giá xây dựng II
        Quản lý dự án II
102 KTE-00107424 Tạ Huy Cường 01/06/1987 Quản lý dự án II
103 KTE-00107425 Bùi Vũ Hiệp 08/03/1979 Định giá xây dựng II
        Quản lý dự án II
104 KTE-00107426 Trần Trung Kiên 25/11/1993 Quản lý dự án III
105 KTE-00107427 Đỗ Xuân Trường 12/06/1992 Quản lý dự án II
106 KTE-00107428 Bùi Đức Như 23/06/1987 Quản lý dự án II
107 KTE-00107429 Trần Vũ 25/04/1989 Định giá xây dựng II
        Quản lý dự án II
108 KTE-00107430 Phạm Ngọc Anh 08/08/1974 Định giá xây dựng II
        Quản lý dự án II
109 KTE-00107431 Trần Văn Lập 02/05/1990 Quản lý dự án II
110 KTE-00107432 Phạm Xuân Dương 11/08/1990 Định giá xây dựng III
        Quản lý dự án III
111 KTE-00107433 Nguyễn Minh Đức 13/07/1984 Định giá xây dựng III
112 KTE-00107434 Nguyễn Văn Giang 17/01/1989 Định giá xây dựng II
113 KTE-00107435 Đỗ Thị Hải Yến 16/10/1983 Định giá xây dựng II
114 KTE-00107436 Nguyễn Thị Thanh Thủy 10/08/1988 Định giá xây dựng III
        Quản lý dự án III
115 KTE-00107437 Vũ Huyền Lê 16/10/1977 Định giá xây dựng II
        Quản lý dự án II
116 KTE-00107438 Nguyễn Xuân Thìn 30/08/1976 Định giá xây dựng II
        Quản lý dự án II
117 KTE-00107439 Đinh Quang Tùng 26/01/1981 Định giá xây dựng II
        Quản lý dự án II
118 KTE-00096680 Hoàng Thị Sim 27/08/1987 Định giá xây dựng II
        Quản lý dự án II
119 KTE-00107440 Trương Công Tuấn 24/12/1993 Định giá xây dựng II
        Quản lý dự án II
120 KTE-00107441 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 08/04/1994 Định giá xây dựng II
121 KTE-00107442 Trần Mạnh Tuấn 22/07/1980 Định giá xây dựng II
        Quản lý dự án II
122 KTE-00107443 Nguyễn Tấn Dũng 01/01/1991 Định giá xây dựng III
123 KTE-00098547 Nguyễn Ngọc Hưng 17/08/1981 Định giá xây dựng III
124 KTE-00035878 Vũ Thanh Quang 07/05/1971 Định giá xây dựng II
125 KTE-00035872 Hoàng Văn Bình 20/09/1970 Định giá xây dựng II
126 KTE-00035634 Nguyễn Thế Hoàn 15/05/1973 Định giá xây dựng II
127 KTE-00035875 Khúc Đình Hùng 25/11/1979 Định giá xây dựng II
128 KTE-00058524 Ngô Trung Kiên 09/10/1989 Định giá xây dựng II
129 KTE-00107444 Lê Trọng Sơn 23/11/1982 Quản lý dự án II
130 KTE-00102161 Ngô Đức Sửu 14/12/1985 Quản lý dự án II
131 KTE-00105609 Nguyễn Thành Long 09/03/1983 Quản lý dự án II
132 KTE-00044368 Lưu Văn Sỹ 22/08/1987 Định giá xây dựng III
        Quản lý dự án III
133 KTE-00107445 Phan Thế Phiệt 22/07/1992 Định giá xây dựng III
134 KTE-00000896 Nguyễn Thị Sen 28/11/1984 Định giá xây dựng II
135 KTE-00107446 Bùi Xuân Kiên 24/09/1985 Định giá xây dựng II
136 KTE-00086905 Phan Ngọc Lộc 06/03/1989 Quản lý dự án II
137 KTE-00099619 Nguyễn Ngọc Uyên Minh 28/04/1990 Định giá xây dựng II
138 KTE-00093395 Lê Duy Bảo 09/10/1990 Định giá xây dựng III
139 KTE-00069252 Trịnh Đình Long 13/10/1982 Định giá xây dựng II
140 KTE-00107447 Nguyễn Hùng Cường 12/02/1990 Định giá xây dựng II
141 KTE-00107448 Vũ Ngọc Chung 21/04/1988 Định giá xây dựng II
142 KTE-00082952 Nguyễn Duy Thịnh 10/08/1987 Định giá xây dựng III
143 KTE-00107449 Nguyễn Hoàng Trung 03/10/1987 Định giá xây dựng III
144 KTE-00011506 Trần Minh Nhật 10/11/1978 Định giá xây dựng II
145 KTE-00107450 Nguyễn Tuấn Dũng 17/04/1989 Định giá xây dựng II
146 KTE-00080642 Nguyễn Văn Quang 05/03/1984 Định giá xây dựng II
        Quản lý dự án II
147 KTE-00107451 Vũ Minh Hải 16/10/1991 Định giá xây dựng II
        Quản lý dự án II
148 KTE-00107452 Đào Quang Cường 25/05/1988 Định giá xây dựng II
        Quản lý dự án II
149 KTE-00107453 Võ Duy Dương 10/06/1977 Định giá xây dựng II
150 KTE-00107454 Đỗ Minh Quang 12/10/1983 Quản lý dự án II
151 KTE-00107455 Võ Đình Điền 13/01/1976 Định giá xây dựng III
152 KTE-00107456 Trần Thanh Bình 25/03/1975 Định giá xây dựng II
153 KTE-00107457 Bùi Phát Đạt 04/03/1987 Định giá xây dựng III
154 KTE-00099660 Bảo Thiện 07/10/1990 Định giá xây dựng III
155 KTE-00099661 Lê Thanh Cao 22/12/1986 Định giá xây dựng III
156 KTE-00107458 Nguyễn Thanh Lâm 20/09/1974 Định giá xây dựng III
157 KTE-00088540 Ngô Bá Tường 25/04/1972 Định giá xây dựng III
        Quản lý dự án III
158 KTE-00099642 Đường Văn Hiếu 13/08/1993 Định giá xây dựng III
        Quản lý dự án III
159 KTE-00099643 Nguyễn Phú Cường 25/05/1990 Định giá xây dựng II
        Quản lý dự án III
160 KTE-00087227 Phạm Minh Hoàng 29/08/1984 Định giá xây dựng III
161 KTE-00032708 Phạm Ngọc Sang 09/10/1975 Định giá xây dựng II
162 KTE-00107459 Trần Văn Hạnh 16/06/1985 Quản lý dự án II
163 KTE-00107460 Phan Văn Vũ 01/06/1977 Quản lý dự án III
164 KTE-00107461 Trần Đức Hiếu 13/03/1985 Định giá xây dựng II
        Quản lý dự án II
165 KTE-00107462 Nguyễn Quốc Thuấn 05/06/1992 Định giá xây dựng II
        Quản lý dự án II
166 KTE-00011687 Lê Thị Minh Hà 23/02/1972 Định giá xây dựng II
        Quản lý dự án II
167 KTE-00082816 Dương Anh Dũng 07/05/1994 Định giá xây dựng III
        Quản lý dự án III
168 KTE-00048347 Ngô Quang Đỉnh 23/12/1981 Định giá xây dựng II
        Quản lý dự án II
169 KTE-00107463 Vũ Quốc Hưng 03/10/1982 Định giá xây dựng II
        Quản lý dự án III
170 KTE-00107464 Nguyễn Văn Dũng 17/10/1989 Định giá xây dựng II
171 KTE-00071118 Võ Duy Trung 05/12/1977 Định giá xây dựng III
172 KTE-00053890 Thạch Bảo Long 16/06/1974 Định giá xây dựng II
173 KTE-00107465 Nguyễn Quang Dũng 01/01/1966 Định giá xây dựng III
174 KTE-00107466 Nguyễn Đặng Thế Huy 10/03/1983 Định giá xây dựng II
175 KTE-00051091 Phan Xuân Phú 13/01/1990 Định giá xây dựng III
176 KTE-00037614 Hoàng Hải Vinh 03/08/1981
Quản lý dự án
II

 

Hội Kinh tế Xây Dựng Việt Nam tổ chức liên tục các kỳ thi sát hạch chứng chỉ hành nghề Định giá, Quản lý dự án hàng tháng cho các cá nhân đủ điều kiện năng lực dự thi theo đúng quy định của Bộ Xây Dựng ban hành.

Các hội viên tham gia Hội Kinh tế Xây dựng Việt Nam luôn được hội quan tâm nhiều quyền lợi:

+ Được phổ biến, cập nhật các quy định mới của pháp luật về đầu tư xây dựng;

+ Tham gia các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ;

+ Được tham gia các buổi hội thảo chuyên môn, chuyên đề;

+ Được bảo vệ quyền lợi của hội viên;

+ Được cấp chứng chỉ hành nghề theo quy đúng quy định của pháp luật,

Quy trình làm hồ sơ cấp Chứng chỉ cho hội viên nhanh gọn, thủ tục đơn giản, đúng hẹn, không đi lại nhiều lần. Mời các tổ chức và cá nhân đăng ký trở thành thành viên của Hội, nộp hồ sơ và thi sát hạch chứng chỉ hành nghề.

Liên hệ: Hội kinh tế xây dựng Việt Nam.

Địa chỉ: Số 20 Thể Giao, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội