DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN LÀ HỘI VIÊN CỦA HỘI KINH TẾ XÂY DỰNG VIỆT NAM ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THI (ĐỢT 23) VÀO THÁNG 08/2020 

Căn cứ kết quả kiểm tra hồ sơ và kết quả sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đã được Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Hội Kinh tế xây dựng Việt Nam tổ chức  tháng (Đợt 23) 08/2020, Cục Quản lý hoạt động xây dựng cấp mã số chứng chỉ hành nghề Định giá và Quản lý dự án hạng II và III  cho 71 cá nhân trong đó có: 63 cá nhân lĩnh vực Định giá và 08 cá nhân lĩnh vực QLDA có kết quả đạt yêu cầu. Danh sách cụ thể của các cá nhân được đính kèm trong file dưới đây:

STTSố Chứng chỉHọ và tênNăm SinhLĩnh vực cấpHạng

1 KTE-00103857 Trịnh Văn Cường 31/08/1980 Định giá xây dựng II
2 KTE-00103858 Nguyễn Đức Công 04/07/1987 Định giá xây dựng II
3 KTE-00103859 Cấn Mạnh Tú 22/06/1990 Định giá xây dựng II
4 KTE-00103860 Trần Hoàng 04/11/1979 Định giá xây dựng II
5 KTE-00064193 Lê Quang Huy 21/02/1983 Định giá xây dựng II
6 KTE-00064198 Nguyễn Ngọc Thành 22/07/1983 Định giá xây dựng II
7 KTE-00103861 Nguyễn Chí Phương 22/05/1984 Định giá xây dựng II
8 KTE-00103396 Trần Minh Quang 27/05/1992 Định giá xây dựng III
9 KTE-00049171 Võ Hữu Ánh 28/02/1987 Định giá xây dựng II
10 KTE-00095241 Võ Khuê 28/04/1978 Định giá xây dựng II
11 KTE-00103862 Võ Minh Tuấn 07/09/1971 Định giá xây dựng II
12 KTE-00103390 Huỳnh Nở 28/04/1989 Định giá xây dựng III
13 KTE-00050471 Bùi Dự Thảnh 30/12/1979 Định giá xây dựng II
14 KTE-00014202 Lê Hùng Anh 11/11/1986 Định giá xây dựng II
15 KTE-00103370 Nguyễn Duy Thắng 18/05/1988 Định giá xây dựng III
16 KTE-00076260 Nguyễn Văn Lâm 01/01/1990 Định giá xây dựng III
17 KTE-00103863 Trần Văn Sách 29/11/1975 Định giá xây dựng III
        Quản lý dự án III
18 KTE-00103382 Nguyễn Hoàng Vũ 19/09/1983 Định giá xây dựng II
19 KTE-00103401 Huỳnh Thanh Liêm 23/01/1987 Định giá xây dựng III
20 KTE-00103864 Nguyễn Hoàng Tùng 24/08/1982 Định giá xây dựng III
21 KTE-00103464 Phạm Thế Anh 16/03/1985 Định giá xây dựng II
22 KTE-00103467 Tạ Văn Hòa 10/07/1991 Định giá xây dựng III
23 KTE-00103468 Lê Việt Toàn 06/09/1988 Định giá xây dựng III
24 KTE-00103469 Lê Quang Thành 30/08/1967 Định giá xây dựng II
25 KTE-00103470 Nguyễn Thành Thơ 18/10/1981 Định giá xây dựng II
26 KTE-00103477 Nguyễn Thành Công 28/04/1984 Định giá xây dựng II
27 KTE-00103485 Nguyễn Tuấn Anh 06/04/1975 Định giá xây dựng III
28 KTE-00103488 Ngô Duy Chinh 25/10/1982 Định giá xây dựng II
29 KTE-00103865 Nguyễn Đức Bảo 23/03/1992 Định giá xây dựng III
30 KTE-00103866 Nguyễn Thế Anh 22/08/1981 Định giá xây dựng III
31 KTE-00103867 Vũ Văn Hiếu 30/03/1985 Định giá xây dựng II
32 KTE-00103868 Nguyễn Sơn Lăng 03/01/1977 Định giá xây dựng III
33 KTE-00103869 Phạm Quang Thức 12/09/1992 Định giá xây dựng III
34 KTE-00103870 Bùi Văn Tư 12/04/1970 Định giá xây dựng II
        Quản lý dự án II
35 KTE-00074998 Nguyễn Thành Niên 16/06/1984 Định giá xây dựng II
36 KTE-00103871 Nguyễn Quốc Đạt 01/06/1982 Định giá xây dựng II
37 KTE-00103872 Trần Ngọc Anh 03/06/1978 Định giá xây dựng III
38 KTE-00103873 Bùi Thị Toản 22/08/1971 Định giá xây dựng II
39 KTE-00103874 Tống Văn Công 18/08/1981 Định giá xây dựng II
40 KTE-00065731 Lưu Trung Hiếu 28/08/1988 Định giá xây dựng II
41 KTE-00073138 Bùi Hoàng Hải 11/09/1991 Định giá xây dựng II
        Quản lý dự án II
42 KTE-00040353 Hồ Xuân Đức 09/08/1977 Định giá xây dựng II
43 KTE-00082655 Lê Bá Long 27/12/1988 Định giá xây dựng II
44 KTE-00082657 Nguyễn Văn Hiếu 12/09/1989 Định giá xây dựng II
45 KTE-00103444 Đào Thị Huệ 08/07/1995 Định giá xây dựng III
46 KTE-00103445 Vũ Ngọc Duẩn 18/03/1994 Định giá xây dựng III
47 KTE-00103875 Nguyễn Chánh Hiệu 14/05/1990 Định giá xây dựng III
48 KTE-00043592 Lê Thanh Tùng 17/03/1989 Định giá xây dựng II
49 KTE-00103876 Hà Tuấn Anh 08/11/1992 Định giá xây dựng III
        Quản lý dự án III
50 KTE-00103877 Trịnh Thị Thuỳ 11/03/1990 Định giá xây dựng II
51 KTE-00103878 Phạm Văn Hân 07/04/1984 Định giá xây dựng II
        Quản lý dự án III
52 KTE-00103879 Phạm Thị Linh Chi 25/09/1990 Định giá xây dựng II
53 KTE-00103880 Hoàng Thị Quế 05/08/1986 Định giá xây dựng III
54 KTE-00032628 Nguyễn Bá Ngọc 21/03/1984 Định giá xây dựng II
55 KTE-00103881 Phạm Thị Mai Hiền 17/09/1978 Định giá xây dựng II
        Quản lý dự án II
56 KTE-00103882 Phạm Thị Kim Anh 04/06/1989 Định giá xây dựng II
57 KTE-00099701 Nguyễn Duy Tấn 28/06/1991 Định giá xây dựng III
58 KTE-00103883 Nguyễn Thị Thu Hiền 07/09/1984 Định giá Xây dựng II
        Quản lý dự án II
59 KTE-00102048 Hoàng Anh Vĩnh 15/05/1993 Định giá xây dựng III
60 KTE-00103884 Mai Văn Chinh 04/05/1977 Định giá xây dựng II
61 KTE-00019791 Nguyễn Đại Thông 27/06/1976 Định giá xây dựng II
62 KTE-00103885 Ngô Thị Phương 01/02/1988 Định giá xây dựng III
63 KTE-00015683 Nguyễn Việt Nam 02/10/1989 Định giá xây dựng II
        Quản lý dự án II

Hội Kinh tế Xây Dựng Việt Nam tổ chức liên tục các kỳ thi sát hạch chứng chỉ hành nghề Định giá, Quản lý dự án hàng tháng cho các cá nhân đủ điều kiện năng lực dự thi theo đúng quy định của Bộ Xây Dựng ban hành.

Các hội viên tham gia Hội Kinh tế Xây dựng Việt Nam luôn được hội quan tâm nhiều quyền lợi:

+ Được phổ biến, cập nhật các quy định mới của pháp luật về đầu tư xây dựng;

+ Tham gia các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ;

+ Được tham gia các buổi hội thảo chuyên môn, chuyên đề;

+ Được bảo vệ quyền lợi của hội viên;

+ Được cấp chứng chỉ hành nghề theo quy đúng quy định của pháp luật,

Quy trình làm hồ sơ cấp Chứng chỉ cho hội viên nhanh gọn, thủ tục đơn giản, đúng hẹn, không đi lại nhiều lần. Mời các tổ chức và cá nhân đăng ký trở thành thành viên của Hội, nộp hồ sơ và thi sát hạch chứng chỉ hành nghề.

Liên hệ: Hội kinh tế xây dựng Việt Nam.

Địa chỉ: Số 20 Thể Giao, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội