Thông báo thi sát hạch chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng đợt 3 ngày 06/12/2018

Kính gửi: Các thí sinh dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam

Hội Kinh tế xây dựng Việt Nam thông báo cho các thí sinh của Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam về đợt thi sát hạch cấp chứng chỉ đợt 3 của năm 2018 như sau:

1. Thời gian thi sát hạch: 18 giờ 00 phút ngày 06/12/2018.

2. Địa điểm tổ chức thi sát hạch:

Văn phòng Hội Kinh tế xây dựng Việt Nam, số 124a Nguyễn Ngọc Nại, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Đề nghị các thí sinh có mặt trước giờ thi 30 phút tại địa điểm tổ chức thi sát hạch để làm các thủ tục cần thiết.
Hội Kinh tế xây dựng Việt Nam trân trọng thông báo./.